בדידות

מתוך:  > בדידות

עמוד:4

Solitude Stanley Rabin Andre Matalon Benjamin Maoz עורך הסדרה : גיורא רוזן המערכת : עוזי שביט דבי אילון נועם ברוך דנה פריבך - חפץ עורכת הספר : דנה פריבך - חפץ עיצוב הסדרה : דפנה גרייף מסת " ב : 978 - 965 - 02 - 0839 - 4 © כל הזכויות שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד נדפס בישראל by Hakibbutz Hameuchad Publishing House Ltd ,. 2015 עימוד : סטודיו ע . נ . ע . דפוס " חדקל " בע״מ , תל אביב תשע " ז 2017 –

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר