פירוש

עמוד:218

פרק ה פסוק ג יתוֹמיםהיינוּ ואין ( אין ) אָב אמתינוּ כאַלמנוֹת : ההסלמה במצבם של המקוננים נמשכת : מאובדן רכוש ( כאמור בפסוק הקודם ) לאובדן אבי המשפחה , מטה לחמה הראשי או אף היחיד , ואפשר שבמעבר מ " נחלה " ל " אב " מהדהד גם זכר הצירוף " נחלת אבות " ( ראו מלכים - א כא , ג ) . " יתום " בלשון מקרא הוא מי שאביו מת , ראו : " יהיו בניו יתומים ואשתו אלמנה " ( תהילים קט , ט ) וכן : " יגזלו משד ( = שד ) יתום " ( איוב כד , ט ) , היינו מי שאב אין לו , ובאים ומפרידים אותו מאמו מיניקתו . האם במילות הרישא של הפסוק מסתתרת משמעות נוספת ? האם ב " אב " מתכוונים המקוננים גם לאלוהים אשר נטש אותם ? לכינוי " אב " לאלוהים ראו לדוגמא : " אתה ה ' אבינו " ( ישעיה סג , טז ) . המדרש ( שמות רבה מו , ה ) אכן מביא את פסוקנו כראיה כי יחסי עם ישראל ואלוהים הם כיחסי בנים ואביהם , והכינוי " אבינו מלכנו " לאלוהים ידוע מסידור התפילה ומספרות חז " ל גם יחד . המבנה " יתומים ... אין אב " , הוא כפל דבר במילים שונות לשם חיזוקו , כמעין תקבולת ניגודית , וראו דברי ר ' יוסף כספי : ' " יתומים היינו אין אב ' כטעם ' בתולה ואיש לא ידעה ' ( בראשית כד , טז ) , וכן ' וחיו ולא ימותו ' ( במדבר ד , יט ) , ' כי מת אתה ולא תחיה ' ( ישעיה לח , א ) " . אם העותרים יתומים מאב , הרי שאמותיהם אלמנות . הצירוף " יתומים " ו " אלמנות " הוא רווח במקרא , כגון בקללה : " והרגתי אתכם בחרב והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתומים " ( שמות כב , כג ) או : " על כן על בחוריו לא ישמח ה ' ואת יתומיו ואת אלמנותיו לא ירחם " ( ישעיה ט , טז ) . האות כ " ף במילה " כאלמנות " היא כ " ף החיזוק , ראו לעיל א , כ : " מחוץ שיכלה חרב בבית כמוות " ( ושם דוגמאות נוספות ) . התרגום הארמי לפסוק מבין את האות ככ " ף הדימוי וקובע כי הנשים אינן אלמנות ממש אלא נשים שבעליהן נטשו אותן ולא ברור להן אם הם בחיים אם לאו , והריהן עגונות , אשר אפשר שבעליהן עוד ישובו אליהן . מדרש תהילים ( סח , ג ) עושה שימוש בכ " ף הדימוי גם בקשר לתיבת " יתומים" וקובע : ' " כאלמנות ' - ולא אלמנות ממש , אלא כאישה שהלך בעלה למדינת הים , ודעתו לחזור אליה , ולא יתומים ממש , אלא כקטנים שהלך אביהם למדינת הים ואין מי שיפרנס אותם " . יתום ואלמנה היתום והאלמנה - ובפסוקים רבים נוסף עליהם אף הגר - הם היסודות החלשים בחברה הזקוקים דרך קבע להגנה ולסיוע , שכן " שלושתן עלובים ועניים " ( מדרש תהילים קמו , ט ) . המקרא מציג את האלוהים כמגינם של אלה , שכן הוא " אבי יתומים ודיין אלמנות " ( תהילים סח , ו ) והריהו " עושה משפט יתום ואלמנה ואוהב גר לתת לו לחם ושמלה " ( דברים י , ח ) . חוקי התורה

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר