הערות לגיליון 78

עמוד:

ברא מבט אישי על אירועים גדולים ופרשיות עלומות , הד ארצי הוצאה לאור , , 1999 "הציפור הכחולה " ע ' , 179 - 204 אבנר אברהם , " יהלום לנצח מבצע הבאת מטוס מיג 21 עיראקי לארץ " מבט למל " ם , כתב עת לענייני מודיעין ובטחון מבית המרכז למורשת המודיעין , גיליון 77 מרץ , 2017 ע ' . 13 - 12 13 סיפורו של אל גמאל פורסם לראשונה כפרק בספרם של " יוסי מלמן ואיתן הבר , המרגלים , פרשיות ריגול במדינת ישראל , ספריית ידיעות אחרונות , תל אביב , 20022 ע ' . 83 - 67 14 הערך رأفت الهجان בוויקיפדיה בגרסתה הערבית . 15 דני שלום , ע ' 196 , 89 וכן . 250 16 " צה " ל המבצעים הגדולים , גילויים חדשים ועדויות מרתקות " , ע ' . 71 17 דני שלום , ע ' . 33 - 32 18 שם , ע ' . 176 19 שם , ע ' . 117 - 116 20 שם , ע ' . 252 - 250 21 אהוד יונאי , עליונות אווירית , סיפורו של חיל האוויר הישראלי , הוצאת " כתר " , ירושלים , 1995 ע ' . 183 22 דני שפירא , לבד בשחקים , ספריית " מעריב " , תל אביב , 1994 ע ' . 260 - 259 דני שלום , ע ' . 54 23 עליונות אווירית , סיפורו של חיל האוויר הישראלי , ע ' . 185 24 " צה " ל המבצעים הגדולים , גילויים חדשים ועדויות מרתקות " , ע ' . 75 25 רן פקר , ע ' . 162 - 161 " השמיים אינם הגבול – סיפורו של חיל האוויר הישראלי " , ע ' . 280 26 מיכאל אורן , ששה ימים של מלחמה – המערכה ששינתה את פני המזרח התיכון הוצאת " דביר" תל אביב , , 2004 ע ' . 214 דני שלום , ע ' . 259 27 דני שלום , ע ' 138 - 139 וכן הערת שוליים בע' . 632 המידע מתבסס על פרסום של מודיעין חיל האוויר " פקודות מבצע מצריות לתקיפת ישראל " סיוון תשכ " ז – יוני , 1967 ארכיון צה "ל תיק מס ' . 144 / 1210 / 83 28 דני שלום , ע ' . 155 Nicolle , Phoenix David & Nordeen Lon , 29 over the Nile , Smithsonian institution ,. PressWashington , & London , 1996 , p . 213 30 דני שלום , ע ' 34 וכן . 143 31 חמיד עבד אל מאהר , מסמכי חמיד , סיפורו האותנטי של קצין מודיעין מצרי , בתרגום סמדר פרי , הוצאת הגר , תל אביב . 1975 נספח בסוף הספר . 32 שם , ע ' . 144 - 143 33 ההיסטוריה של המלחמה המודרנית , בעריכת צ ' רלס טאוסנד , הוצאת " רסלינג " , תל אביב , , 2016 ע ' . 230 "Edge . TIMES the Over : Pakistan and India " 34 . magazine . 13 / 12 / 1971 35 " וויקיפדיה האנציקלופדיה המקוונת " ערך " מלחמת פקיסטן הודו " ( עברית ) https // : he . wikipedia . org / wiki % / D 7 % 97 % D 7 % 9 C % D 7 % 95 % D 7 % A 7 % D 7 % ע AA % – D 7 % 94 % D 7 % 95 % D 7 % 93 % D 7 % 95 ” https // : ( אנגלית ) . Opertion Chengiz Chan רך en . wikipedia . org / wiki / Operation – Chengiz – Khan הערות למאמר מודיעין השטח מסייע במלחמה ( עמ ' 36 ) 1 ראיון עם לוץ , שם . 2 ראיון עם לוץ , 25 פברואר . 2008 3 לאחר מלחמת ששת הימים החליף ג ' מקה את לוץ בתפקידו כראש ענף , 1 תפקיד בו שירת במהלך מלחמת ההתשה . 4 ראיון עם זלמן גנדלר ( ג ' מקה ) , 20 בדצמבר . 2007 5 מייזל מתתיהו , המערכה על הגולן יוני , 1967 מערכות , ת " א , , 2001 עמ ' . 82 הערות ל " מודיעיון " : " לא תשתנה ... השתנה , תשתנה " ( עמוד 56 ) . 1 מחברם של הספרים : בין מהפכה ומדינה : הפת " ח והרשות הפלסטינית ( (; 2004 המהפכה הירוקה - דיוקנה החברתי של תנועת החמאס ( (; 2007 ומוקאוומה - עלייתו של אתגר ההתנגדות והשפעתו על תפיסת הביטחון הלאומי של ישראל ( . ( 2010 . 2 יהודה עמיחי , פתוח סגור פתוח ( תל - אביב : שוקן , , ( 1998 עמ ' . 85 . 3 הדברים נאמרו במהלך תדריך לעיתונאים בפברואר 2002 שעסק בניתוח העדויות להימצאות נשק להשמדה המונית בידי משטרו של סדאם חוסיין . אלה היוו עילה מרכזית לקידום המערכה הצבאית האמריקנית נגדו ב . 2003 - . 4 ראו בהקשר הזה : יהודה שנהב , מייסלון דלאשה , רמי אבנימלך , נסים מזרחי ויונתן מנדל , ידיעת ערבית בקרב יהודים ( ירושלים : הוצאת מכון ון ליר , תשע " ו / . ( 2015 . 5 שמעון שמיר , " לימוד הערבים ולימוד עצמנו , " בתוך להכיר עמים קרובים : כיצד מתמודדים בישראל עם לימוד הערבים ותרבותם - סדרת דיונים ( ירושלים : מוסד ון ליר בשיתוף עם החברה המזרחית הישראלית , תשמ " ה / , ( 1985 עמ ' . 8 . 6 אלוף הראבן , " כיצד נלמד את מה שאין אנו יודעים על הערבים ? , " בתוך להכיר עמים קרובים : כיצד מתמודדים בישראל עם לימוד הערבים ותרבותם - סדרת דיונים ( ירושלים : מוסד ון ליר בשיתוף עם החברה המזרחית הישראלית , תשמ " ה / , ( 1985 עמ ' . 26 - 25 . 7 ראו הרחבה : מייקל לידן וויליאם לואיס , הנפילה : הכישלון האמריקני באיראן ( תל אביב : משרד הביטחון / ההוצאה לאור , תשמ " ב / , ( 1982 עמ ' 140 - 127 ( הספר ראה אור במקור בשנת . ( 1980 Linda Robinson , Paul D . Miller , John Gordin . 8 IV , Jeffrey Decker , Michael Schwille and Raphael S . Cohen , Improving Strategic Competence : Lessons from 13 Years of War Santa Monica : RAND , 2014 ( , pp . 59 - 63 . ( . 9 כמה חיבורים בולטים בהקשר הזה : אפרים קם , " המזרח התיכון כאתגר מודיעיני , " עדכן אסטרטגי , כרך , 16 גיליון 4 ( ינואר , ( 2014 עמ' ; 93 - 83 דודי סימן טוב ועופר גוטרמן , " מודיעין - 2 . 0 גישה חדשה לעשיית מודיעין , " צבא ואסטרטגיה , כרך , 5 גיליון 3 ( דצמבר , ( 2013 עמ ' ; 42 - 27 שמואל אבן ועמוס גרנית , קהילת המודיעין הישראלית - לאן ? : ניתוח , מגמות והמלצות ( תל - אביב : המכון למחקרי ביטחון לאומי , . ( 2009 . 10 ראש חטיבת המחקר באמ " ן בשנים -2014 . 2011 . 11 ראו בהקשר הזה : אלי פודה , " השטח האפור" במחקר המודיעיני : מקומם של תהליכים ארוכי טווח בהערכת המודיעין , " מערכות , גיליון 331 ( אוגוסט / 1993 אב תשנ " ג ) , עמ ' . 56 Martin Petersen , “ The Challenge for the . 12 Political Analyst , ” Political Analysis , Vol . 47 , No . 1 ) 2003 ( , pp . 51 - 56 . . 13 יהושפט הרכבי , המודיעין כמוסד ממלכתי ( תל - אביב : הוצאת מערכות והמרכז למורשת המודיעין , , ( 2015 עמ ' . 26 - 25 . 14 ערב מלחמת המפרץ השנייה ומיד לאחריה התנהל שיח פוליטי - אקדמי - ביטחוני ענף לגבי הסבירות להצלחת המאמץ האמריקני לכינון " סדר חדש " ברוח דמוקרטית במזרח התיכון ובעיראק בפרט . מצדו האחד של המתרס ניצבו גורמים שטענו כי בדומה לדגמים של גרמניה ושל יפן לאחר מלחמת העולם השנייה , תצליח וושינגטון גם בעולם הערבי בכינון מדינות לאום יציבות ודמוקרטיות . מהצד השני ניצב זרם שטען כי העוינות העמוקה למערב הנטועה במרחב , עוצמתו של האסלאם הקיצוני והאיבה העמוקה בין עדות ודתות במזרח התיכון צפויים להכשיל את הניסיון האמריקני . להרחבה בנושא ראו : מיכאל מילשטיין ואלון תם , " אופטימיות אמריקנית ופסימיות מזרח תיכונית , " מערכות , גיליון 393 ( שבט תשס " ד / פברואר , ( 2004 עמ ' . 11 - 4 בשיח שהתפתח באותה העת במערכות המודיעין בישראל בלטו טענות לגבי הימצאותם של חוקרי המזרח-התיכון בישראל ושל חוקרי מודיעין שנשענים על שיטות מחקר היסטוריות במעין " ארמון חלומות של מזרחנים " המקשה עליהם להבחין בשינוי החיובי העמוק המתהווה באזור . . 15 ראו ראיון עם עג ' מי תחת הכותרת " השינוי הגיע , והוא טוב " : הארץ , 25 בפברואר . 2011 . 16 הארץ , 24 פברואר . 2011

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר