הצד השלילי של מהפכת המידע

עמוד:

הצד השלילי של מהפכת המידע נכתב בתגובה ל ” ממפת הנייר אל המסך ” של אל " מ מיל ' רני הלרמן , מבט מל ” ם גיליון , 77 אדר תשע ” ז , מרץ , 2017 עמוד 11 תגובות איתן קלמר | אל " ם ( במיל ' ) קצין מודיעין לשעבר קראתי את המאמר בעיון ואני מסכים לחלוטין לאופן תיאור ה " מהפכה " שעברנו בכל הקשור לשימוש במפה . עם זאת , חשבתי שהצגת הדברים במאמר חסרה , שכן היא מציגה רק " צד אחד של המטבע " – הצד החיובי שהביא המעבר " ממפת נייר אל המסך " . כמי שעסק רבות בתחום הטמעת מערכת השליטה ובקרה " משואה " בצה " ל , ומלווה עד היום עבודת מפקדות בכירות בצה " ל ומרכזי הפעלה ( חמ " לים ) במרחב האזרחי ( משרדי ממשלה ורשויות מקומיות ) , אני רואה גם את ה " צד השני של המטבע " ; הצד השלילי בגין המעבר ממפת נייר למסך דיגיטלי . יודגש כי התייחסותי אינה לאלה שהמפה היא תחום עיסוקם והתמחותם היומיומית - אנשי יחידת המיפוי או " יצרני מטרות " למיניהם - אלא משתמשי קצה באשר הם . קודם כל ולפני הכול - התלות הגמורה במערכות הניווט מבוססות GPS הביאה , להבנתי , לפגיעה משמעותית בכושר ההתמצאות במרחב ולירידה משמעותית ברמת הבקיאות והמיומנות בשימוש במפה . לצד זאת , עושר המידע המצוי במפות הדיגיטליות והמגולם ב " שכבות" השונות מחייב את המשתמשים להיות ברמת " שליטה " במערכת הטכנולוגית ( מערכת מוטמעת המאפשרת רמת מיצוי מיטבית ) . לדאבוני , המציאות רחוקה מכך עקב סיבות רבות , שאין זה המקום לעסוק בהן , ועיקר המשתמשים נמצאים ברמת " הכרה " בלבד או במקרה הטוב ברמת " התמצאות " . משמעות הדבר - אי מיצוי הידע הקיים במפה ובשכבותיה . ה " מפה " בעבר , כמו גם ה " מסך " היום , אמורה להוות עבור המפקדים ומשתמשי הקצה אמצעי ויזואלי להמחשה ולשיקוף ידע ותובנות מודיעיניות , מבצעיות ולוגיסטיות . לדאבוני , לאור רמת המיומנות הנמוכה בשימוש במפה הדיגיטאלית ( ב " מסך " ) ישנה " בריחה" רבתי של המשתמשים , בעיקר ברמת המפקדות הבכירות , אל מצגת הפאוור פוינט - שהפכה ל " כלי " המרכזי להעברה ולשיקוף הידע - ולא ה " מסך " על יכולותיו הרבות המתוארות במסמך . העושר העצום של פרטי המידע ה " נשפכים " על ה " מסך " גורמים , להבנתי , לקושי אמיתי בהתמודדות עם היצף המידע ; לעיסוק בעובדות ופחות במשמעויות ; לבהייה בתמונת המצב , כביכול , ולא לעסוק בבנייתה ויותר חשוב בהבנתה . זאת ועוד , העובדה ש "המידע הגיאו - מרחבי הזמין שעליו מתבססת הפעילות המבצעית הוא מדויק ומתעדכן בזמן אמת - אינה מדויקת , להבנתי . חלקו של המידע מקורו בהזנות ידניות של מי שאינם בהכרח " מומחים " לנושא , לא באשר לתוכן ולא לגבי מיקום האיתור במרחב . אייקון שהועלה על המפה זוכה , לדאבוני , ליראת כבוד ומתקבל כ " אורים ותומים " על ידי המשתמשים כולם . מצב שכזה יכול להיות הרה אסון במציאות מבצעית . מהפכת מידע מביאה עמה הרבה טוב כמו גם תופעות שליליות , שלטעמי , חלקן לפחות , אינן מובחנות ומטופלות כראוי . תגובות יהושע ( שייע ) בר מסדה | תא " ל ( בדימ ' ) קצין מודיעין לשעבר נכתב בתגובה ל " מלחמת סיני מולידה את חוקר השבויים הקרבי בצה " ל " של קובי סגל , מבט מל " ם גיליון 77 תיקון טעות הערה למאמרו של קובי סגל בביטאון האחרון : יחידת הצנחנים לא הוקמה ב . 1953 - החתום מעלה שירת בגדוד 1952 - ב 890 יחד עם דמויות ידועות כמו ירמי ברדנוב , צורי שינקין ( שגיא ) ועוד .

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר