המודיעין במלחמת ששת הימים הצד שהצליח מול הצד שכשל

עמוד:

כסיירים מדווחים , ובנוסף גייסה והפעילה מקורות אנוש על ידי שלוחת סוכנות המודיעין המרכזית , ה , CIA - שפעלה בארץ . גם סוכנות הביטחון הלאומית , ה , NSA - האחראית על איסוף באמצעי סיגינט , הפעילה כנראה שלוחה בארץ . מאמצי האיסוף תוגברו באמצעות ציוד מתאים , שהתקינה על גג שגרירות ארה " ב בתל אביב . כן הופעלו אונית הביון " ליברטי " של הצי השישי , לווייני ביון ומטוסי ריגול U - 2 שהמריאו מטורקיה . כל זאת כדי לעמוד על כוונותיה של ישראל ולקבל תמונה מהימנה עדכנית על זירת הקרבות לאחר פרוץ המלחמה . תוכנית ההונאה של צה " ל הייתה חייבת להתמודד עם מכלול מערכות איסוף אלה . התוכנית תאמה בעיקרה את התמונה המודיעינית על צה " ל , כוונותיו , כוחותיו והיערכותו בשטח כפי שהתגבשה בהערכות מודיעין האויב והמודיעין הזר . הנופך ההונאתי נטמע באופן אינטגרלי בתמונה המודיעינית , מבלי שחריגותו בלטה בה . את תמונת המודיעין על האויב סיפקו לצה "ל בעיקר מערך האיסוף של " המוסד " והסוכנים הכפולים של השב " כ , בשילוב חומר מודיעיני מסוכנויות איסוף נוספות של חמ " ן , בעיקר ממקורות הסיגינט . היבט חשוב ביותר להצלחת תוכנית ההונאה היה ביצוע בקרה על מידת היקלטותה והיטמעותה בתמונה המודיעינית שבידי שירותי המודיעין הזרים . כאן חברו למאמץ איסופי כל הסוכנויות בקהילת המודיעין , בישראל ובחו " ל , למתן מודיעין בזמן אמת . תוכנית ההונאה חייבת הייתה לשרת את תוכנית המלחמה של צה "ל במלחמת ששת הימים . לפיה , אוגדה 84 של האלוף ישראל טל מתוכננת להבקיע בציר הצפוני , אוגדה 38 של האלוף אריאל שרון הייתה מתוכננת להבקיע בציר המרכזי מאום כתף לאבו עגילה ואוגדה 31 של האלוף אברהם יפה הייתה מתוכננת לעבור דרכה . לפיכך הוחלט כי תוכנית ההונאה תציג שהמאמץ העיקרי של צה " ל הוא בציר הדרומי , מקלעת א - נחל לכיוון כונתילה , והשטח שבין כונתילה לבין א - קסיימה . כך יאלץ הצבא המצרי להסיט ולדלל את כוחותיו מהציר הצפוני ולפרוס כוחות בגזרה הדרומית . עוד נקבע בתוכנית ההונאה כי צה " ל יפעל לבידוד ולחסימה של זירת הלחימה מפני תגבורה על ידי כוחות מצריים מהצד המערבי של תעלת סואץ , באמצעות הצנחת כוחות במעברי המיתלה והגידי . תוכנית זו שירתה מטרה נוספת : סיכול אפשרות מצרית לניתוק מרכז הנגב על ידי חדירת כוחות מצריים לתוכו ממערב וחבירתם עם כוחות ירדניים , שיחדרו אליו ממזרח . נרקמו תוכניות הונאה נוספות לזירה המצרית , בהן השתלטות על מרחב שרם א - שיח ' , וגם הן במטרה לרתק כוחות מצריים לחלקו הדרומי של חצי האי סיני . אג " מ מבצעים במטכ " ל הוציא פקודת מבצע בשם " לשון אדומה " , שקבעה כוח של צה " ל בסיני במלחמת ששת הימים . ההונאה הסיטה את כוחות מצרים מכיוונם

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר