נספח ז' תקציר: י' עתי, הגיונות אמסטרדמיים: פנומנולוגיה של ההכרה, דברי הימים, תל־אביב–יפו, ;2013 ערכי יסוד אתיים לקהילה

עמוד:177

ערכי יסוד אתיים לקהילה : 201 בהגיונות אמסטרדמיים הרחבתי מעט בחלק ב פרק , 6 מארגים אתיים , עמ ' 110 בביאור עקרונות ערכי היסוד האתיים ליחיד ולקהילה , כחלק מהסבר על עולם חיי קהילה שפורסמה במשנה הסדורה : ארץ תקווה . ( ביאורי המשנה הסדורה נכתבו אך טרם נערכו לפרסום . ) . 1 שוויון וחירות - שוויון ערך האדם , ללא אפליה אתנית , דתית , מגדרית , פוליטית או אחרת , תוך חירות הבחירה וחופש מחשבה , ביטוי ויצירה . השוויון מאפשר העדפה מתקנת . . 2 סולידריות חברתית סביבתית - ערבות לאחר , לקהילה , לקהילות אחרות ולסביבה , מתוך הכרה בזכותו של הפרט לחיות בכבוד בקהילה ובסביבה משותפת . . 3 דמוקרטיה ישירה ומשתפת - העצמה פוליטית של הפרט בעזרת מתן הזדמנות שווה לפעול ולהשפיע על קבלת החלטות משותפת , המעודדת קיום דיאלוג , חתירה להסכמה רחבה ופעילות לא אלימה . . 4 אזרחות פעילה - נקיטת יוזמה ועשייה חברתית - אזרחית מתוך קבלת אחריות של היחיד והקהילה על עצמם וסביבתם , כדי להשתתף , לתרום ולהשפיע על איכות חייו של היחיד וקהילתו ועל ביטחונם . 201 עקרונות יסוד וערכי יסוד אלו הוצגו , נידונו ונתקבלו במהלך המחאה החברתית בישראל ב - , 2011 במסגרת האספה הארצית ה - 13 בירושלים , ביום . 30 . 12 . 2011

דברי הימים הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר