נספח ו' תקציר: י' עתי, תורת המחוללים — תורת המחוללים הגנרית למערכות חיות, דברי הימים, תל־אביב–יפו, 2011

עמוד:172

נספח ו' תקציר : י ' עתי , תורת המחוללים — תורת המחוללים הגנרית למערכות חיות , דברי הימים , תל אביב – יפו , 2011 תורת המחוללים היא חיבור פנומנולוגי - פילוסופי המתאר פלטפורמה גנרית קיברנטית חיה , המסבירה את התרחשות אירועי חיותו של יחיד חי באופן גנרי , כנפשגוף יחידנית , התחוללות היחידניות , התחוללות רצף התודעה הסובייקטיבית , מהותו הנמשכת , הבלתי נפסקת , מרגע מצת חיותו למותו . תורת המחוללים היא מסע התבוננות פילוסופית באירועי מערכות חיות ובעיקר מערכת חיי האדם לתופעותיו , הבונה יוצרת וחושפת מושגים המאפשרים לנו לראות ולהבין את הרגישות , את היופי והקושי השזורים וקיימים בהוויית מהותו של האדם ובעיצוב עמדה מוסרית של האנוש בחברה , אך אפשריים במשמעותם המעשית . י ' עתי תופס את המציאות , את היקום הנצפה , כיקום של תופעות נעות ומשתנות , מתנועה של קוואנט או קווארק לאגד של תת - חלקיקים בתנועתם , המייצרים זהות אנרגטית יחידנית וסופנית בצורה של חומר - אנרגייה . התופעות רוחשות ומשתנות בהווה הנמשך והמשתנה , כאשר אין עבר והעתיד לבוא מקופל בתוך ההווה הרוחש . הזמן הוא יחס ההשתנות בין התופעות . בתפיסה ההייררכית - דואלית סיבתית להסבר התרחשות התופעות הזמן לינארי , מעבר להווה ולעתיד . לתפיסתו , התופעות מגוונות - מגרגיר חול לתא ביולוגי , לצמח או ליצור חי , מיסוד טבע לכוכב או לגלקסייה - כולם אוגדנים של תנועות המייצרים תופעות ייחודיות , סובייקטיביות וסופיות . לכל תנועה , לתפיסתו של עתי , יש סוף , כפי שלכל תופעה יש סוף . מרחב התופעות הוא מרחב אין - סופי של יחסים בין ישים שונים בהתאם למצבם במרחב סביבתם . יחסים אלו

דברי הימים הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר