נספח ד' תיאור סימבולי של רצף משך התופעה A

עמוד:169

לפיכך , מאחר שתופעה חיה , פעולת חיים , , A מורכבת מאפיוני פעילויות קבועות יותר ומשתנות יותר , אזיי ניתן להגדירה : ( A n ≡ Det ( Gij ) ≡ Lim ( KAni U MAnj n → 0 i → 1 ... 10 j → 1 ... 10 כאשר : i מייצג את המידע המותמר ומעובד על - ידי איפיוני הספירות , המחוללים ( Gi ) בפעילויות קבועות יותר מסוג כמו תקשורת - שפה , צורניות , תנועה , כושר - בריאות , אופי , הכרה טהורה , תכליתיות , היסטוגרפיה , זיכרון , אושר - עצב . j מייצג את המידע המותמר ומעובד על - ידי איפיוני הספירות , המחוללים ( Gj ) בפעילויות משתנות יותר מסוג כמו חושניות , חומריות , יכולות , ניסיון ( חיצוני ) , התנהגות , שכל , משמעות פועלת , תבונה מעשית , ניסיון ( פנימי ) , הנאה - כאב .

דברי הימים הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר