נספח ד' תיאור סימבולי של רצף משך התופעה A

עמוד:167

ותופעה B מוגדרת ומאופיינת : ( KMB ≡ ( KB U MB מבין x אפשרויות פעולה הגלומות ביחס שבין התופעות A ו - , B עבור A נבחרה פעולה x 4 בנקודת מפגש במרחב . A 1 תופעה זו ( A 1 ) היא מצבה החדש של התופעה הסינגולרית A במרחב . Where A 1 ≡ ( KA U Δ KMB ) U Δ MA Δ is the marginal added ( deleted ) data - information from KMB influencing KA and MA Such that : A 1 ≡ KA 1 U MA 1 Where KA 1 ≡ KA U Δ KMB and MA 1 ≡ Δ MA מבין Y אפשרויות לתופעה B נבחרה פעולה שלובה של e ו - d לשינוי התופעה B ל - . B 1 כאשר B 1 ≡ KB 1 U MB 1 Where KB 1 ≡ KB U Δ KMA and MB 1 ≡ Δ MB מבין האפשרויות לפעולה בין A 1 ו - B 1 נבחרה על - ידי A 1 פעולה x 5 בנקודת מפגש במרחב . A 2

דברי הימים הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר