נספח ד' תיאור סימבולי של רצף משך התופעה A

עמוד:166

A היא מלכתחילה תופעה ( self - organization phenomenon ) בעלת , intrinsic subjective data - knowledge תופעה של ייחוד ואיחוד בריבוי ואיננה קיימת רק בזכות עצמה . תופעה A מוגדרת ומאופיינת כך : ( KMA ≡ ( KAUMA ( U מסמל : איחוד ; ≡ מסמל : מוגדר בתור ) כאשר : K הוא אפיון קבוע יותר של התופעה ( A או , ( B ו - M הוא אפיון משתנה יותר של אותה תופעה . KMA מהווה ומגדיר את מצב המידע המעודכן ( , ( intrinsic האצור ב - A במצבה במרחב .

דברי הימים הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר