נספח ב' פרדוקס "הזהה" — הסבר לייחודיות כל תנועה־תופעה במרחב

עמוד:163

בקצרה ובפשטות : נניח בשלילה שיש שני עצמים זהים בעלי ממדים כלשהם ושניהם במרחב במקום כלשהו ( מוחשי או לא מוחשי ) . ברור לנו שאם שני העצמים אינם נמצאים באותו מקום במרחב , הרי אין הם זהים , כי כל אחד מהם חווה סביבה אחרת . ואולם , גם אם ננסה למקם אותם באותו מקום במרחב , לא יהיה אפשרי הדבר מכיוון שהם שניים ולא ניתן לאחד אותם לאותה נקודה . לכן הם גם לא יכולים לחוות את אותן החוויות הקונקרטיות . מסקנה : אין הם יכולים להיות זהים . וזוהי סתירה להנחה שהם זהים . לא כאן המקום להרחיב בסוגיה הזאת . אך הייחודיות קיימת לא רק דרך אישוש לוגי , אלא גם בכך שהתנועה עצמה , התופעה , מאופיינת במספר רב של אפיונים . יותר מכך , מאחר שה " יש " ייחודי בסובייקטיביות המידע שלו , הרי שגם איכות האפיונים שונה בין תנועות - תופעות .

דברי הימים הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר