נספח א' מציאות — דיאגרמה: המרחב שבו מתחוללות התופעות, ומרכיביו

עמוד:161

אפשרויות הפעולה ההולמות במשך ההתרחשות ההווה . בפועל זהו הווה מתרחש במשך התופעה , בעוד העבר איננו קיים ; תפיסתנו ההווה היא האוצרת אותו בזיכרון ההווה . התרחשות התופעה ההווה איננה תוצאה ( לחלופין : תולדה ) של עבר הדוחף עצמו אל ההווה ( כיווני החצים 2 & 1 ) ומשם אל עתיד , אלא התרחשות התופעה ההווה משתנה במשך ההווה , M עקב השתנותן של המשמעויות הפועלות במרחב המציאות האונטולוגית . Z המציאות האונטולוגית היא התרחשות של משמעויות , יחסים , המותמרים לפעולות קונקרטיות - סובייקטיביות בחומר - אנרגייה וחוזר חלילה , מאבקן הפרח לגופנפש , בהתאם למצב ( state ) התופעה במרחב כמפורט בהמשך . בהתבוננותי במציאות , בתופעה הרוחשת , לכל משמעות מסוג שהוא ( לחלופין : כל יחס ) , יש לפחות פעולה אחת הקשורה בה , וברוב המקרים מספר רב של פעולות אפשריות . 199 היחס מכיל בתוכו מידע על אפשרויות פעולה בהתאם למצב התופעה במרחב , כך שהמציאות - המרחב האימננטי של יחסים פועלים - היא הווה מתהווה של ממדים , של צורות , של חומרים , של תנועתיות ושל אפשרויות לשילובם ולנגזרותיהם . המרחב האין - סופי הוא מארג דינמי של יחסים מושגיים גנריים , המאפשרים את התרחשות החומר - אנרגייה , מקיומו של גרגיר חול דומם עד לסוגי ומיני חיים , מצומח לחי , כפי שאנו מזהים בתפיסתנו את המציאות כממשיים , כמציאות אונטולוגית . באספקלריית ראייתי במרחב , אני רואה אנרגיית חיות המתחוללת כמזרקות טרנסצנדנטיות של אונטולוגיה חיה , ההווה בתוך מרחב מתהווה על יקומיו המשתנים במרחב אימננטי אין - סופי של יחסים פועלים הרוחשים את נצחיות ההוויה . 199 להרחבה ראו : י ' עתי , תורת המחוללים , תל - אביב – יפו , . 2011

דברי הימים הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר