חלק ו סוף דבר - קבלת אנכי והמשך חידוש המסע האנושי

עמוד:153

תופעות סופיות מרהיבות בהתרחשותן . מורה אנכי נותן לנו את הבחירה בין " טוב " ל " רע " יחד עם קבלת האחריות למעשינו . קבלת הבחירה לא פשוטה ליישומה בפועל מאחר שהאנושות לימדה עצמה שלא לקבל אחריות ולהעתיקה לאחר , לקהילה ולמוסדותיה , לקהילות אחרות ולאלוהים . לאנוש ולקהילתו יש אפשרות אחרת , לקבל אחריות ישירה על חייו ועל קהילתו אם ברצונו לשרוד כמין מן החי על כוכב האדמה . מורה אנכי מלמד אותנו שהממשות היא אימננטית - טרנסצנדנטית , ואין ביכולתנו כ " יש " משתנה וסופי לפעול בעולם מטפיזי . אין לאנוש פתרון ממשי - מעשי שינבע מהמישור המטפיזי . התפיסה הקבלית של " זמן גאולה " היא תפיסה המחפשת דרך אל קץ הימים המבטלת את ההיסטוריה האנושית , את הניסיון האנושי ומקבעת את קיצה . במטא היסטוריה של האנושות הפתרונות המעשיים הם אנושיים , ממשיים ופוליטיים , כפי שחווינו ואנו חווים כיום , ולכן מורה אנכי מאפשר לנו לנוע בזרם משך התופעות תוך כדי קבלת אחריות לבריאה , יצירה ועשייה , של חברה אנושית שוויונית , משתפת בסביבה אוהבת . מורה אנכי מסיט את מסך ערפל העיוורון מאנכי אלוהי העלום , מתקן , מגלה , מעיר ומאיר אור ראייה בהירה , שלווה אצילית וקדומה , אור בראשית חדש ומחדש אלי יחיד האדם והקהילה , אל בן אנוש חי , אנכי הכואב ואוהב כאן עכשיו . ידיעת אנכי היחיד הרציף כרוכה בלימוד אפיוני הספירות כאפיוני תנועה הרוחשים בהווה חיים . ידיעת האפיונים מאפשרת ליחיד הסובייקטיבי להבין את איכותו - מהותו כישות אחת בלתי מתחלקת הנמצאת ברשות עצמה ואחראית לפעילויותיה . אין תכלית אחת לאדם או לכל תופעה . אנו רבי תכליות . אין " שלמות " ליחיד האדם עם עצמו בהיותו " יש " המשתנה באיכותו ואין " שלמות " באופן אובייקטיבי חברתי . גם ידיעת והשגת המעלות השכליות , תפיסת המושכלות במדעי

דברי הימים הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר