חלק ו סוף דבר - קבלת אנכי והמשך חידוש המסע האנושי

עמוד:151

מצוות ואיסורים המכילים משמעות ותכלית , המעצבים את מהות חייו של היחיד והקהילה . חלפו כבר למעלה 880 שנה מלידתו של הרמב " ם , וחלק גדול מהמצוות והאיסורים בקודקס אינם רלוונטיים להבנתנו את מציאות התופעות והתרחשותם . הרמב " ם עצמו מדבר על " הרעות הגדולות האלה המתרחשות בין אדם לאדם , מאיש לרעהו " , לכל אדם באשר הוא , וטוען ואומר : " כי בידיעת האמת מסתלקות האיבה והשנאה " . 192 כלל דתות האנושות אוחזות בתפיסת מציאות הייררכית - דואלית סיבתית , אוחזות בתפיסתן וטוענות לאמת הבלבדית תוך מאבקים , מלחמות ואבדן . כוהני הדת והמאמינים מעתיקים את תפיסתם לסדר יומם , למקום עבודתם ולשיטה הייררכית חברתית , תרבותית ודתית , תוך ניכור , בידול , חרדה ופחד . הגיעה העת לפרשנות הטקסט והנרטיב הסימבולי - היסטוריוגרפי מחדש ולהתאימה לתפיסת המציאות החדשה הרואה את תופעות המציאות רוחשות בהווה הנמשך והמשתנה במרחב אימננטי ליחסים פועלים . הראייה ההייררכית - דואלית סיבתית היא המעוורת את תפיסת האנוש להתרחשות התופעות . היא - היא האכילה מפרי עץ הדעת המשבשת את תפיסתנו , את יחסינו עם עצמנו ועם הקהילה והסביבה . האדם בהתפתחות הכרתו נשען בתפיסתו על אלוהים המכונן את מציאותו וחייו , תפיסה המאפשרת לכאורה סדר מובן וברור במהלך השתנות התופעות בציר זמן לינארי . בפועל , אנו רואים את האנושות ממשיכה להישען על ריבוי אלים , או אל אחד ובלבדי עם מושגי כוחותיו , השונה בהעדפותיו מדת אחת לרעותה . תפיסת האנוש את התרחשות התופעות כהייררכית - דואלית סיבתית משתקפת בפעילויותיו והוא מוצא עצמו במשך חייו שוגה ומועד שוב ושוב על אף ניסיונו וניסיונם ההיסטורי 192 רמב " ם , מורה נבוכים ג , שם , פרק יא , עמ ' . 452

דברי הימים הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר