4. עיקרי מורה אנכי - אפיוני ספירות תנועה - מרכבת חיים; מפתח ליסודות ההכרה

עמוד:146

. 9 מרכבת חיים ממשית , טעונה בעשרים איכויות אפיוני ספירות - תנועה , מחוללת בהווה תנועת חיים סובייקטיבית - קונקרטית ייחודית בהתאם למצבה במרחב . . 10 נפשגוף חד הם , גופנפש חי כאנרגייה - חומר , המאשש את ממשותו ללא הפסק , אנחנו יחד , משמע אני קיים . . 11 מהות האנוש היחיד איננה מתחלקת , הולמת בחיותה כאנכי , ייחודית , רציפה , מתחדשת ומשתנה במשך ההווה . איכותה ומהותה של אנכי היא איכותם הסובייקטיבית של אפיוני ספירותיה , אפיוני תנועותיה בפעילויותיה . . 12 מנעדי ערכי האתיקה " טוב " ו " רע " הם סובייקטיביים ליחיד אך ברובם מוגדרים כאובייקטיביים בקהילה . ראשית הדרך לשינוי מעשי בהרחבת התודעה היא דרך חינוך היחיד והקהילה לתפיסת המציאות על - פי עיקרי מורה אנכי - אפיוני מחוללי ספירות התנועה - מרכבת חיים , יחד עם המתודה החינוכית להרחבת מרחבי ההכרה המוצעת במשנה החברתית משנה סדורה : ארץ תקווה 185 ליחיד והקהילה . כל זאת בשילוב לימוד הכרת איכויות אפיוני ספירותיו , תנועותיו הסובייקטיביות המהוות את מהותו , דע את אנכי הרציף היחידני החי כאן עכשיו . המשנה הסדורה : ארץ תקווה החברתית , מכילה מפתח להרחבת מרחבי ועומקי ההכרה האנושית ובעקבותיו שלוש משניות קצרות . האחת ליחיד האדם - מבנה לימוד להכרת אנכי היחידני הרציף ; ולאחריה משנה סדורה לקהילה - מבנה לימוד מהות הקהילה כישות חיה כשלעצמה , 185 י ' עתי , משנה סדורה : ארץ תקווה , תל - אביב – יפו , , 2004 ראו תקציר בנספח ה ' .

דברי הימים הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר