4. עיקרי מורה אנכי - אפיוני ספירות תנועה - מרכבת חיים; מפתח ליסודות ההכרה

עמוד:145

העיקרים הם : . 1 המרחב מלא ביחסים ומרכבות - חיים ( פלטפורמות גנריות ) . . 2 היחסים הם מידע לאפשרויות פעולה - עקרון הבחירה . . 3 לכל תנועה - תופעה יש - סוף - עקרון הסופיות . . 4 שילוב עקרון הבחירה ועקרון הסופיות בורא , מייצר ופועל בהווה את השינוי והחידוש 183 הבלתי פוסק של תנועות - תופעות במרחב . . 5 המציאות אפשרית ואיננה הכרחית ואפשרי האלוהי . . 6 כל התופעות רוחשות במרחב תופעות אין - סופי במשך ההווה , הנמשך ומשתנה . . 7 כל התופעות הן ייחוד ואיחוד בריבוי , סופיות , ייחודיות במהותן בנצח . . 8 מרכבת חיים כשלעצמה , 184 איננה גוף ולא הכוח בגוף , היא אחת שאינה משתנה , ואין מציאותה קשורה בזמן . 183 עיקר המתיישב עם תפיסת הרמב " ם לעניין עקרון חידוש העולם , אך באותה העת החידוש הוא מטבע התרחשות התופעות ההווות במרחב אפשרי ולא מתוך שלילת קדמות העולם . הרמב " ם מחויב לשלילת קדמות העולם בתפיסתו ההייררכית - דואלית סיבתית את ייחודיותו הבלבדית והמכוננת של הבורא , האלוהים . 184 זהה ברכיביה - מחוללי אפיוני תנועה , 20 אפיונים גנריים , סינכרון הדדי ומנעדי איכות .

דברי הימים הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר