3. אנכי מרכבת חיים

עמוד:142

לא סיבתית מלכתחילה , ולכן במציאות , התופעות המתרחשות בה הן אפשריות . זוהי מציאות אפשרית שאיננה הכרחית . זהו עולם - מרחב התופעות הרוחשות בהווה הנמשך והמשתנה שאין בו סיבה ראשונה . 177 אין במרחב התופעות " שלמות " והייררכייה במציאות התרחשותן , אין בו סיבה ראשונית בלתי מתחלקת , עילת העילות , נשלטת וקבועה , המקפלת בתוכה את כל הזמנים והתופעות וכולנו עבדים משועבדים לבריאה , יצירה ועשייה , שנקבעה מראשיתה ועד אחריתה כולל השינויים בה ובסביבתה בציר הזמן הלינארי . אין במהות התופעות במרחב , ובייחוד באדם החי , צורך פנימי להיאחז בנקודה מטפיזית שאינה ניתנת להמשגה , אלא רק להפנים תפיסתית שבמציאות אפשרית ולא הכרחית גם אפשרי הוא האלוהי . לכן אי - אפשר לשלול את ייחודו , אי - אפשר לשלול את ריבויו ואי - אפשר לשלול את ייחודו ואת ריבויו כאחד . לא ניתן להמשיגו לא בחיוב ולא בשלילה , אלא להבין כאדם שהוא אבקן אור קטן במשך חיים קצר יחסית במרחב התופעות האפשרי , הבוער חיים כאן עכשיו כאנכי , כחומר - רוח מתכלה , בוער באור יקרות את ייחודיותה ואת יופייה של הבריאה . האמונות והדתות למיניהן חובקות בתוכן ערכי מוסר אתיים ליחיד והקהילה . כולן משתוקקות אלי טוב , אל מצב אחר , חדש , המאפשר חיים הוגנים של כבוד תוך חופש וחירות בחירה במסגרות אתיות חברתיות ההולמים ערכי מוסר אוניברסליים . " ואהבת לרעך כמוך " לא בכדי , הרי אנחנו יחד , אנכי קיים . יסוד ח ' במפתח המשנה האתית - חברתית שפרסמתי אומר : " לאמונה ולדתות משמעות מעשית 177 אין הכוונה כאן לשייך לתאוריית המפץ הגדול תואר של התנועה הראשונה הקודמת לסיבה הראשונה ( . ( Hartle – Hawking state ארבעת כוחות הטבע הידועים לנו נבראים , נוצרים , נמשכים ונפרשים במרחב לכל הכיוונים , כחומר - אנרגייה , גלים - חלקיקים שונים , כאגד של פלטפורמות גנריות , מרכבות חיים , חזקים וחלשים באיכותם כהגדרתם המעורבים ושלובים זה בזה בהתרחשות התופעות .

דברי הימים הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר