3. אנכי מרכבת חיים

עמוד:140

הבלבדי האלוהי מסמכות הטקסט התנ " כי , הנמצא מעל הטבע הטובע , המגלם שלמות קבועה ובלתי משתנה , הנמצאת במעמד ראשית , נישא ועליון הייררכי המשתלשל במדרגות - עולמות המושכלות , האור האלוהי הנשפך שופע במרזבי השכלים הנבדלים 175 האציליים , אלי עולם " מלכות " המציאות הממשית . 176 בתפיסה החדשה ההתבוננות היא במציאות הממשית של התופעות עצמן בפועל , כמרחב פעיל וחי של יחסים פועלים ללא דואליות וללא הייררכייה . אנו מודעים ויודעים שיש אמונות שונות בקהילות האדם לאורך דרכו ההיסטוריוגרפית עד כה . קהילות חדשות וקהילות בנות אלפי שנים התופסות את מרחב התופעות כסיבתי ודואלי וחיים את חייהם על פי קודקס או דוגמה המכוננים ומעצבים להם את תפיסת מציאותם בפועל . גם הן , הקהילות העתיקות , עברו תהפוכות ושינויים , מאבקים והתפלגויות לזרמים שונים , עד שנעלמו במרחב ההווה של התופעות המשתנות . גם התנ " ך מציין את דור הנפילים , בני נח ואחרים שהייתה להם תפיסת אלוהות והסבר על אופן התרחשות התופעות . אנו גם רואים בימינו את ריבוי הדתות והאמונות - מאמונות מונותאיסטיות , הינדואיות , בודהיסטיות ואלפי אמונות אחרות , כולן אוחזות בתפיסה הייררכית - דואלית סיבתית להתרחשות התופעות במציאות . בחרתי להראות את התפיסה החדשה דווקא דרך הספירות הקבליות , מאחר שסביבה זו ידועה ומובנת לי יותר , ואולם אין הקונטרס מכוון רק לתורת משה וליהדות לסוגיה , אלא גם למאמינים הנוצרים והמוסלמים לסוגיהם ולאחרים . באמונות המונותאיסטיות , מחד גיסא , קיים עיקר מכונן של ייחוד האל , ומאידך גיסא כוחות האל באפיוניו השונים 175 לתפיסת הרמב " ם , מורה נבוכים ב , פרק ב , עמ ' . 267 176 כל זאת באמצעות האנשתו בשפה אנושית לאורך כל נרטיב הטקסט התנ " כי . כאמור : " דיברה תורה בלשון בני אדם " .

דברי הימים הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר