3. אנכי מרכבת חיים

עמוד:139

הגנרית נמצאת בכול , היא - היא המחוללת את התופעות כייחודיות - סובייקטיביות בעולם הממשות , כולל התווך שבין התופעות בהיותה סובייקטיבית באיכויותיה , ולפיכך גם ייחודית במהותה . זהו מרחב מלא ביחסים ובפלטפורמות גנריות המתממשות כתופעות סופיות במרחב . הרמב " ם טוען לא רק לייחודיות האלוהים , להיותו בלתי מתחלק ובלתי משתנה , קבוע בנצח , כמו הפלטפורמה הגנרית , אלא שהוא גם יחיד . הוא ממשיג את האלוהים לא רק כייחודי , אלא כ " אחד " בלבדי ויחיד . " אחד לא בתוקף אחדות ... ' אחד ' פירושו שאין שני כמותו " , 170 ואומר : " כי הנמצא הזה אין אחר כמותו , לכן מה שאנו אומרים : ' הוא אחד ' , משמעותו שלילת הריבוי " . 171 בפועל הרמב " ם נשען על הסבר משמעות המספר " אחד " שהוא תואר חיובי לכמות נפרדת , כך שגם האחד "שאין שני כמותו " במהותו , נכון גם לאחר " שאין שני כמותו " במהותו , כמו " ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד " 172 שהוא מספר בשרשרת מספרים המורכבים מאחדים ( יותר מאחד ) . לכן הרמב " ם נשען בפועל רק על דברי ישעיהו הנביא : " כה אמר יהוה מלך ישראל וגאלו יהוה צבאות אני ראשון ואני אחרון ומבלעדי אין אלהים " . 173 בכך נמשכה ההטבעה של תפיסת עקרון יסוד באמונה היהודית , תורת הייחוד 174 הבלבדית של האלוהים על - ידי פירוש מושגי הנסמך מהטקסט בספר ישעיהו הנאמר על - ידי הנביא הסמכותי . לתפיסתי , לא ניתן להמשיג את ייחודו של האל או את מהותו לא במספר חיובי או שלילי ולא בתואר חיובי או שלילי . לכן , יסוד כוחה של התפיסה ההייררכית - דואלית סיבתית היא בהוכחת קיום הייחוד 170 רמב " ם , מורה נבוכים א , פרק נז , עמ ' . 142 , 141 171 שם , פרק נח , עמ ' . 145 172 בראשית א , ה . 173 ישעיהו מד , ו . 174 גם רבנו בחיי אבן פקודה ראה שאריסטו לא כיוון למה שהרמב " ם טוען ויצא בהסבר מרחיב משלו על ה " אחד האמתי " . חובת הלבבות , שער הייחוד , פרקים ח , ט .

דברי הימים הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר