2. אפיוני הספירות כמרכבת חיים - גילוי התרחשות מרחב התופעות והסרת המסך בפרשנות המקורות

עמוד:134

ועשייתה כאן עכשיו , במרכבות חיים המחוללות אפיוני ספירות , ללא הייררכייה , ללא אפליה וללא העדפה בין בני האדם והתופעות השונות במרחבם הממשי והקונקרטי . במאה ה - 21 עדיין קהילות האנוש כורעות תחת נטל כבד של חיכוך חיים המלווה בסבל , בין החוק האלוהי הנתפס באנושות כמוחלט וקבוע , השורר ושולט בתפיסת מציאותם ובחייהם בפועל , תפיסה הייררכית - מעמדית המפרידה , מבדלת , מפלה וסגורה , לבין החוק הטבעי הרוחש ופועל בהם בכולם , בכל אחד האדם , במציאות היום - יום ב " אושר - עצב" השלוב ב " הנאה - כאב " ללא הבדל , ללא הייררכייה , אפליה או העדפה בין בני האדם , ביחיד האדם וקהילתו בממשות בפועל . כבר משם , ליד הגן נתפסה המציאות באופן הייררכי - דואלי סיבתי , מסך העיוורון פעל את בידולו את פועלו המקנא , המבדל והנסגר : " ויאמר קין , אל - הבל אחיו ; ויהי בהיותם בשדה , ויקם קין אל - הבל אחיו ויהרגהו . ויאמר יהוה אל - קין , אי הבל אחיך ; ויאמר לא ידעתי , השמר אחי אנכי " . 158 השומר אחי אני ? האם אנכי השומר ? לא ידעתי כי "אחי אנכי " , גם הוא אנכי , לא ידעתי כי אחי הוא אנכי . במשך העתים ובחלוף המראות נתקבעה ונשתרשה תפיסת המציאות ההייררכית - דואלית סיבתית , נתרחקה מגן חיי חירות אפשרית . במסעה , האנושות כמין מן החי , האנוש , לא פסק מלהילחם באכזריות בינו לבינו ועם הטבע סביבו בחרדה ופחד , מתגבש בנוכחותו על פני הארץ , משתנה ומשנה בראייתו את אופן התרחשות התופעות . קהל האנושות חווה את הבלבול , את בבל של המאה ה - , 21 עירוב של מושגי אמונות תאולוגיות הפועלות זו נגד זה בכוח ובאלימות , בגזענות , בניצול 158 בראשית ד , ח – ט .

דברי הימים הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר