2. אפיוני הספירות כמרכבת חיים - גילוי התרחשות מרחב התופעות והסרת המסך בפרשנות המקורות

עמוד:130

הפועלות , וכדברי קאטו הזקן : " רק את הנחוץ קנה , לא כל מה שיש לך חפץ : מה שלא נחוץ - יקר , אף אם הוא נקנה בפרוטה ! " . 148 איכות החיים איננה נמדדת בכמות אבסולוטית של אושר נצבר השואף לאין - סוף . תחושת אושר היא חוויה רגשית - חושית הרוחשת ( שלווה , חופש , שחרור וכו ' ) באיכות החיים למשך קצוב העולה ויורד באיכותו ובתדירותו בהווה הנמשך . זוהי חוויה יחסית למצבו הקונקרטי של היחיד הסובייקטיבי וקהילתו במרחב . היא יחסית לתפיסת ה " אני" הרציף היחידני את עצמו בקהילתו ובסביבתו ובהתאם למצבו ההווה . תחושות שלווה ואושר הן סובייקטיביות המורכבות ממארג פעילויות בעלות גוונים וסוגים של התחוללות חושים ורגשות בסינכרון עם המחוללים המרחיבים באנרגיית החיות של היחיד במשך התופעה . מנעד האיכות של גוני האושר נע מרגיעה , שלווה ושמחה על כל אופניה ועד לאהבה - פתיחתה של מניפת כוליות אנכי להימזגות אפיפנית - טרנסצנדנטית בהתרחשות , כשיר ההלל של שלמה אבן גבירול : " זאת המנוחה והנחלה , / אשר אין תכלית לטובה ויפיה / - וגם זבת חלב ודבש היא , וזה פריה " . 149 הוגים רבים הלכו בראייתם אחורה בשלשלת הסיבות , מתוצאה לסיבתה , והגיעו עד אלוהים הרוחש באופן אימננטי , רוחש כמקור ראשון , כעצם האחד והיחיד , הקבוע , ראשית ושלמות כול . בראייתו של בנדיקטוס שפינוזה , הסבר התופעות מאיץ מהר אל עבר המקור , העצם , אל האלוהים עצמו כהסבר לתופעות . שפינוזה השתמש ברעיון העצם כמנוף להסבר פשרה של המציאות , ולכן גם מרב הוכחותיו שואפות במהירות מסחררת ומסנוורת אל העצם הראשוני . להבדיל משפינוזה האהוב , בקונטרס זה אני מבקש , מחד גיסא , להרחיב את 148 לוציוס אנאוס סנקא , מכתבי מוסר ( תרגום : א ' קמינקא ) , תל - אביב – יפו , , 1942 עמ ' . 86 149 שלמה אבן גבירול , כתר מלכות , שיר כז , ירושלים , , 1948 עמ ' נו .

דברי הימים הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר