2. אפיוני הספירות כמרכבת חיים - גילוי התרחשות מרחב התופעות והסרת המסך בפרשנות המקורות

עמוד:127

ובפועל אנכי רוחש כאן עכשיו , כ ' ייחוד ואיחוד בריבוי ' , יחידני בנצח ההווה . ניתן ללמוד ולהבין את אשר היה , איך היה , ולהסביר את עיקרי הטקסטים המסורתיים במשמעויותיהם החדשות לאורה של תפיסת המציאות החדשה הפועמת תנועות חיים ממשיות כאן עכשיו . בהבנת התנועה - פעולה עצמה טמון הסוד של הייחודיות הנצחית , של אותה סובייקטיביות הנמצאת באפיוני הספירות , המתחוללים במרכבת חיים , והיא מרחיבה את שדה הראייה ההכרתית שלנו על האופן שהתופעות מתרחשות וכיצד עקרון סופיות התנועה - פעולה בשילוב עקרון חירות הבחירה , מאפשרים את המשך המשתנה של התופעות . זהו מרחק שדה ראייה אפשרי אשר בו האחריות היא בידי האדם מבלי להאניש את האלוהים האפשרי , שאין בראייתנו וביכולותינו האנושיות להמשיגו ובוודאי לא באופני ההתפשטות והמחשבה של שפינוזה , או במושגים הייררכיים - דואליים , תאולוגיים אנתרופומורפיים , הנסמכים על פרשנות הטקסט בהתאם לתפיסת עולמם ההייררכית - דואלית סיבתית במקום חייהם ובהשפעות ההיסטוריוגרפיות בסביבתם . 146 לתפיסתי , כאמור , המציאות אפשרית ואיננה הכרחית , לכן כל אשר ניתן לומר על אפשרות האלוהות הוא שהתנועה - פעולה על אפיוניה , אפיוני הספירות המסתנכרנים בהווה כמרכבת חיים היא הגלוי , המאיר והנראה של האצילות האלוהית " כמעשה לבנת הספיר " הפועלת במרחב ממשות התופעות " וכעצם השמים לטהר " 147 בגן החיים . 146 הבעש " ט וחסידיו נחשבו כשבתאים על - ידי הדוגמה המסורתית , הרמח " ל עבר מסכת משפטים , גלות והשפלה עד גניזת כתביו . הליטאים המתנגדים ראו בחסידות צדדים של מינות ועוד רבים המקרים והאירועים ומחקרים רבים נכתבו על כך . 147 תבנית חיים אלוהית . שמות כד , י .

דברי הימים הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר