1. אפיוני הספירות, גלות וגאולה

עמוד:125

לבם על השתתפותם בחוויה הטרנסצנדנטית במלכות התופעות ההווה בפועל . אדם , נפשגוף חיה וייחודית , בעלת חירות בחירה בעולמה הקטן והענקי כאחד , יחד עם אחרים זהים - דומים לה , בקהילה משתפת , משוחחת ומאשררת את קיומה ואת יחידיה , הבוראת , יוצרת ועושה באותה העת את דרכה ואת חייה בעולם חיי קהילות . האנטישמיות דחפה מקצת מהיהודים לפעולות עשייה בממשות בפועל , ותוך הסרת כבלי השעבוד הדתי יהודי המשיכו את הקמתה של מדינת ישראל , כפי שעשו קהילות ועמים אחרים מתוך תפיסתם הם את המציאות הרוחשת . כגון : הודים ופקיסטאנים , אפגנים וליטאים ולאחרונה סקוטים ואירים , והתופעה ממשיכה להתפשט , שוברת את הסדר הישן הקולוניאלי 143 והפוסט קולוניאלי - קפיטליסטי של חברות ענק בין - לאומיות אלי מעגלים קהילתיים - חברתיים , שיחסי הגומלין ביניהם עדיין מתבררים . אך עדיין קהילות האנושות טבועות בתפיסת מציאות הייררכית - דואלית סיבתית , המפרידה בין נפש לגוף ובין אדם לאלוהים וממשיכה לעגן את עצמה בתפיסה מעמדית - הייררכית . לעומת זאת , תפיסת המציאות כמרחב אימננטי של יחסים פועלים , מרחיבה את ראיית ההכרה על אופן התחוללותנו והתחוללות התופעות סביבנו ללא הייררכייה כלשהי , ללא תלות תאולוגית המעוגנת מחוץ לטבע , ומחזירה אלינו - וטוב שכך - את האחריות למשמעות חיינו כאן עכשיו . תפיסת המציאות דרך פעילותה של הפלטפורמה הגנרית , מרכבת חיים של אפיוני הספירות הרוחשות מראשית התנועה לתופעה עצמה , כאן עכשיו בממשות ההווה - היה , הווה ויהיה - מקופלים בה , היא - היא נקודת הזיקה , המגע , האחיזה . העוגן הוא בידך , " נתתי לפניך " החירות והחופש בידך , אנכי בידך . אחריות למשמעות חייך , פעילויותיך בידיך לבחירה בין " טוב " ל " רע " , בין גלות לגאולה . 143 עד היום קיים מאבק לזכויות שוויון וכבוד האדם וחירותו של התושבים המקומיים כמו פלסטינים בישראל או אחרים במדינות אחרות .

דברי הימים הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר