3. אנכי

עמוד:118

נשמה : ראי את יחידי האדם , מיליארדי מרכבות אנוש , ייחוד ואיחוד בריבוי , ייחודך קונקרטי , פרטי , אישי , ואיחודך וריבויך צלם , צורה , דמותך ומינך , דפוס פועלך , במרכבת אם - כל - חי . נפשגוף : הנה לך פלא , ראי את שילוב המרכבה המדהים של איברי חלקי גופי - חיינו הממירים ללא הפסקה אותות - יחסים , משמעויות לתנועות חיים , לפעילויות המהוות אותנו , יחידה אחת רציפה , הולמת , זוהרת , חיה . הננו הרוח האחת , עולם אחד , מסע אחד נצחי בהוויה . נשמה : מרכבת חיים , מעשה מרכבה מופלאה וממשית , הרכבה וחיבור של ייחוד , איחוד וריבוי : בין אין ליש , ריק למלא , רוח לבשר , ראשית לתכלית , עבר למחר . מרכבת חיים , עכשיו תנועה , צורה , שיתוף , רצף , בידוד ופעולה , מרכב לחוויות חיים הווים בפועל , אם כעבד חרד בעולמו או כרוח חופש בחירה , מעוף חיים , אלי תהום , אלי ניצוצות אושר . ראי וקבלי אמת היותך , כי מחר הוא יומך , ויומנו הווה ופועל בהיותך

דברי הימים הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר