2. הקרסת ההייררכייה בין הספירות הקבליות והשטחתה. התכת הספירות ואיחוין כאן עכשיו