2. הקרסת ההייררכייה בין הספירות הקבליות והשטחתה. התכת הספירות ואיחוין כאן עכשיו

עמוד:112

בשר ודם כאחד ממנו לדעת טוב ורע בדרכי הנמשכת במרחב רוחש משמעויות פועלות 126 בידך היא , כאן עכשיו . מרכבת חיים , הפלטפורמה הגנרית , היא מטען , מארז של אנכי , מהותי , אני - עצמי יחידני , רציף ונמשך , האוחז את צורתו , את תנועתו ואת דיבורו כאן עכשיו עם ותוך השינוי המתרחש בי כייחוד ואיחוד בריבוי תוך חיי בחירה במציאות אפשרית שאיננה הכרחית . הדיבר הראשון " אנכי יהוה אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים " 127 מדבר בקול ואומר " אנכי " הוא "יהוה אלהיך " הוא המוציא אותך מעבדות לחירות בכל מובניה , ומפקיד בידך את הבחירה במרחב הממשות האפשרית . כבר משה ניבא במדבר : " ומי יתן כל - עם יהוה נביאים -- כי - יתן יהוה את - רוחו עליהם " . 128 אין הייררכייה בפלטפורמה הגנרית , במרכבת חיים , ואין הייררכייה בדרך " עבודת הטבע " שבה היא רוחשת ומתמירה אפשרויות פעולה לתנועת חיים קונקרטית , יחידנית , כאן עכשיו . באותה נקודה במרחב , נקודה בלתי ניצפית , נוכחת בין לבי ונשימתי , מתקיימת בפועל חוויית חיים , גם היא במקום שאנכי עומד כאן עכשיו , שם כל העולמות ' . 129 126 י ' עתי , משלי חצר הנזיר עם כיפה זהובה , קשב , תל - אביב – יפו , , 2015 שיר נו . 127 שמות כ , ב . 128 במדבר יא , כט . 129 ורסייה לציטוט של גרשם שלום את הרמ " ק : " במקום שאתה עומד שם כל העולמות " , פרקי יסוד בהבנת הקבלה וסמליה , ביאליק , ירושלים , , 1976 עמ ' . 117

דברי הימים הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר