2. הקרסת ההייררכייה בין הספירות הקבליות והשטחתה. התכת הספירות ואיחוין כאן עכשיו

עמוד:110

גרשם שלום מציין בספרו דברים בגו א , שגם בהתפתחות תורת הקבלה היו שהתנגדו לפרשנות אפוקליפטית של סדרי בריאה והחזיקו בעמדתו של האמורא שמואל שחי בבבל במחצית הראשונה של המאה השלישית . עמדתו מובאת תכופות בתלמוד : " אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכויות בלבד " . 117 שמואל ראה שהשינוי לא יהיה בתופעות עצמן אלא בתפיסת המציאות שלנו את התופעות . זהו המהלך הנדרש מאתנו מדרך התרחשות מציאות חיינו . להתיר את הקשרים החזקים והלופתים של התפיסה ההייררכית - דואלית סיבתית , לתפוס את המציאות על חירותה וסופיותה , לפתוח את אופקי הראייה שלנו אלי עולם פועם חיים השלובים זה בזה , תלויים זה בזה לחירות חיותנו . אנחנו יחד משמע אנכי קיים , היא הפנמת התרחשותי עכשיו , בהווה . בוקעת בבריאתה מה " אין " אל ה " יש " , עכשיו אנכי . אנכי 118 ההווה מהכוח - אור האלוהי , הנצחי , הזורם ושופע דרכי , קשור בזיקה למאור הפנימי המעניק לכולנו את אשר לנו כאמור " קוי יהוה יחליפו כח " . 119 עכשיו אנכי תופס את העבר , עכשיו את העתיד . עכשיו הסמכות אומרת " אנכי יהוה אלהיך " , 120 עכשיו היא רוחשת גוני אורה הגנוז ואומרת את אשר אמרה בסיפור חוה ואדם : " היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע " , 121 דהיינו " היה כאחד ממנו " - יחידני שאין אחר 117 גרשם שלום , דברים בגו א , עם עובד , תל - אביב , , 1976 עמ ' . 172 118 אומר הרמ " ק ( אור נערב , עמ ' יז ) שהרמב " ם פירש בהלכות יסודי התורה פרק ראשון את " אנכי יהוה אלהיך " - " יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון והוא ממציא כל הנמצאים " . הרמ " ק מפרש וטוען שזוהי ידיעה ממש והשגת האלוהות כפי יכולת האדם היחיד הסובייקטיבי . 119 ישעיהו מ , לא . להרחבה ראו : מ ' בובר , בסוד שיח , ביאליק , ירושלים , , 2007 עמ ' . 86 – 84 120 שמות כ , ב . 121 בראשית ג , כב .

דברי הימים הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר