2. הקרסת ההייררכייה בין הספירות הקבליות והשטחתה. התכת הספירות ואיחוין כאן עכשיו

עמוד:109

שהיא מכונה id לסוגיו או dasein ההיידגריאני , התת - מודע של פרויד , הפסיכואנליטיקנים לשיטתם , המקובלים לשיטתם כנפש , רוח , גוף , חיה , יחידה , או בחיתוך מפריד של " נפש בהמית " ל " נפש אלוהית " . 115 הגוף הוא נפש והנפש היא גוף , חד המה . מהותי רוחשת את איכויות אפיוני הספירות המתחוללות בפלטפורמה הגנרית , מרכבת חיי הזוהרת אור יקרות בהיר , עששית - אור גוני אפיוני ספירותיי . כבר מראשית מצת חיותי אני הוא עצמי הוא אחד , ייחודי במהותו ואיכותו בנצח . עץ החיים ממשיך באורו . העלים נושרים בגן החיים וחדשים מנשבים ברוח , מתים וחיים שלובים בתנועה משתנה ואתה תפיסה חדשה - ישנה של מציאות הקוראת ואומרת : זה קורה כאן עכשיו . אנכי מקום משכני , " לי מקדש ושכנתי בתוכם " , 116 משכני הוא ממשי , על הקרקע הזאת , עם גוני איכויות אפיוני תנועותיי - פעולותיי , במרחב אימננטי של יחסים פועלים , של אפשרויות פעולה , של חירות בחירה ( מודעת ושאינה מודעת ) יחד עם סופיותי , מותי . אנכי משכני החי , מלוא מניפות גוני תנועותיי והיפעלויותיי , ממצת חיותי דרך ילדותי , בחרותי ובגרותי , כרוח הנעה על פני הארץ משנה ומשתנה בדרך חיי . בפעילויותי אנכי הייתי , אנכי הווה ואנכי אהיה , מהות עצם - עצמי - אני - אחד הם , " אנכי " . אנכי העצם הבלתי מתחלק של מהותי , עצמי - אני , יחידני וייחודי בנצח הפועם . היה ויהיה הווה כאן עכשיו אנכי הוא עצמי הוא אני חי - הווה רוחש נצח ביסוד מלכות כתר הוד תוך חכמה ובינה בדרך תפארת חסד גבורה 115 להרחבה ראו : חביבה פדיה , קבלה ופסיכואנליזה , ידיעות אחרונות , , 2015 עמ ' . 111 116 שמות כה , ח .

דברי הימים הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר