1. הספירות הקבליות מושגות כעשרים אפיוני תנועה-פעולה:

עמוד:104

. 1 הספירות הקבליות מושגות כעשרים אפיוני תנועה - פעולה : . 1 " הכרה טהורה " ו " תכליתיות " - מייצגות את ספירת " כתר" העליונה ( " אין " , אור ישר , פעיל , רצון ) . 2 " תקשורת - שפה " ו " ניסיון ( פנימי )" - ספירת " חכמה " ( מחשבה טהורה , ראשית , סוד האצילות ) . 3 " תבונה מעשית " ו " שכל " - ספירת " בינה " ( דיבר , אחרית , צדק , אש , חיים ) . 4 " אושר - עצב " ו " יכולות " - ספירת " חסד " ( אהבה , נתינה , מידת החסד ) התופעות . מאידך גיסא , משאיר את האפשרות פתוחה להסבר פשר קיומו של המרחב . מאחר שאפשרי האלוהי , אראה כאן כיצד אפיוני התנועה משקפים את ספירות הקבלה כפי שעץ הספירות ( שהוא הייררכי , לתפיסת הקבלה ) משקף הסבר לקשר בין האור האלוהי הנשגב והעלום לעולם התופעות הנגלה , החומרי והממשי , אלא שבתפיסה החדשה , בשלב זה של הקונטרס , עשר הספירות מייצגות את עשרים אפיוני התנועה השונים , ולחלופין , הספירות הקבליות מושגות כעשרים אפיוני התנועה . למשל , ספירת " כתר " מייצגת כוחות של האור האלוהי המכיל את התופעות כ " אין " פעיל , ממנו בוקעות התנועות , התופעות , רצון אלוהי , אור ישר המוגשם דרך עולמות עליונים , עד לעולם הממשות . לתפיסתי , אפיוני " הכרה טהורה" ו " תכליתיות " מייצגים את ספירת " כתר " , מאחר שהם אפיוני מידע הצפון בתנועה ההווה , האוחזים ומווסתים את חיותה האנרגטית עד מימוש תכליתה בפועל , עד סיומה , כפי שאור האצילות פועל .

דברי הימים הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר