ד. מצבה ואיכותה של תפיסת המציאות הקיימת בפועל

עמוד:102

היות אנכי רוחש במרחב בפלטפורמה גנרית , מרכבת חיים , כאן עכשיו 112 מתחוללים כל אפיוני התנועה לבריאה ויצירה חדשה של עשיית פעילות חיים . ללא הייררכייה - דואלית סיבתית , רוחש אנכי בגוני - אור אצילות הממשות הטרנסצנדנטית , בוער באנרגיית חיות עד כלות . ממשות שבה רוחש גם בן האנוש ה " אחר " ה " לבוש " בפלטפורמה גנרית , מרכבת חיים זהה ברכיביה , דומה בטבעה ושונה באיכויותיה - אנכי - אדם נברא בצלם , ' מה שהנו ' כתופעה הווה , נמשכת ומשתנה ( נבראת ) , במרחב מציאות אפשרית ולא הכרחית , שניתן בה גם לבחון ולבחור בשינוי תפיסת המציאות , בהשבחת איכות הכרת האדם ושל אחרים סביבו ולשפר את איכות תפיסת חייו וסביבתו הסובייקטיביים - קונקרטיים . תפיסת מציאות חדשה זו בהירה יותר , צלולה יותר , תוך התרחשות הכרתית מודעת ושאינה מודעת , המצמצמת חרדות ופחדים בחוויית משך מסעו האחד , היחיד , הנצחי ביחידיותו בעולם התופעות . 112 כפי שטוען גם פ ' רוזנצווייג , " העת הנכונה היא תמיד היום " , אך נשאר תופס את המציאות באופן דואלי סיבתי . הספרון על השכל הבריא והשכל החולה , רסלינג ( תרגום : ה ' קין ) , תל - אביב , , 2005 עמ ' . 115

דברי הימים הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר