ג. ערכים אתיים פתוחים ומשתנים - אתיקה היא אונטולוגיה

עמוד:98

ואיברי גופנו , הרוחשים בכל עת ורגע להמשך ה " בערה " הזאת של חומר - רוח , תנועות של חיות , המתרחשות כאונטולוגיה חיה , " נפש - חיה " בוערת רוחה במרחב . מאחר שאנו עדיין תופסים את המציאות על - פי עקרון הסיבתיות המוגבל בראייתו , גם המידע נתפס ומקודד בהקשרים סיבתיים על מוגבלותם . אמנם אנחנו זוכרים את הקידוד של הדמיית החוויות שלנו , על מנעדי ערכיהן , אך גם סדר האחסון בהקשרי מאגרי הזיכרון היחסיים הוא בהתאם לכך . הפלטפורמה הגנרית , מאפשרת לתפוס את המציאות באופן הייררכי - דואלי סיבתי . זאת עובדה , כמו העובדה ש " עיוור " חי אבל לא כרואה . אנו עדיין מקודדים את המידע החווייתי המונחל והנרכש באופן סיבתי דואלי ומאחסנים אותו כך במאגרי הזיכרון . אך הפלטפורמה הגנרית כמרכבת חיים , גם מאפשרת לתפוס את התרחשות התופעות כרוחשות הווות במרחב אימננטי של יחסים פועלים , כאשר העבר והעתיד מקופלים בהווה הנמשך והמשתנה של התופעות . בפעילויותיו של היחיד החי יש אפיוני תנועה קבועים יותר ואפיוני תנועה משתנים יותר . השוני בקצב ההשתנות מאפשר את רצף המשכיותן הבלתי פוסקת של תנועות - פעולות דומות , אריגת רצף נמשך ומשתנה של התנועה - תופעה . אפיונים קבועים יותר , קשה יותר לשנותם , 110 כמו המחוללים " הכרה טהורה " , " כושר - בריאות " , " צורניות " , " תכליתיות" ועוד . אפיוני תנועה המשתנים יותר , הם המחוללים " חושניות " , " חומריות " , " יכולות " , " ניסיון " ועוד . פעילות פנימית מסוג של " הנאה - כאב " , שאחראית לתרגום החושים לפעולה פנימית הולמת , היא בעלת אפיון משתנה יותר . קל יותר ליחיד להתמודד עם קשת פעילותם של החושים בין " הנאה - כאב " , מאשר עם קשת הפעילות הרגשית בין " אושר - עצב " , המהווה פעולות פנימיות קבועות יותר . לכן , גם 110 להרחבה ראו : י ' עתי , תורת המחוללים , דברי הימים , תל - אביב – יפו , , 2011 עמ ' . 21 ראו כאן תקציר בנספח ו ' .

דברי הימים הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר