ב. מחשבה - יש ממשי אונטולוגי

עמוד:93

פעילותה של מחשבה היא " יש " ממשי אונטולוגי , המקיים קשר - יחס בין פעילות מחשבה למצבו של היחיד עם עצמו ועם סביבתו . קיימת תכליתיות אונטולוגית בכל תנועה - פעולה וגם בפעילות המחשבה ביחיד עצמו בעצם פעולת חשיבתו . פעמים רבות פעילות המחשבה מפעילה רצף של פעילויות של היחיד על עצמו או על סביבתו - מפעולת ייצור חומצת אמינו , פעילויות זרימה ותנועה בעורקים ובנימים , הפעלת ריבוזומים לפעולה מואצת , התנעת פעולת שריר קטן פנימי בגופנפש , פעולה כלשהי של היחיד המשפיעה על פעילותם של אחרים בקהילה , ועד לפעילותה של קהילה שלמה בסביבתה . כל מחשבה , מודעת ושאינה מודעת , היא לפחות שילוב של אחזור של הקשר מידע אחד ומידע תהליכי בעל שלב אחד . לפיכך , מחשבה מורכבת מידע ( לפחות שני מידעים מהווים ידע 108 ) המאוחזר ברצף , באמצעות ובשילוב הדדי של המחוללים הרלוונטיים , על - ידי מחולל " זיכרון " , לתפיסה רציפה והולמת של הידע המאוחזר על - ידי היחיד . כך שמחשבה המאחזרת תמונה המאוחסנת בקידודיה השונים ( צבע , זמן , הקשר וכו ' ) במאגרי הזיכרון , משתמשת ביכולת ההדמיה של חוש הראייה באופן היוצר תחושה של התבוננות - ראייה פנימית ; בפעולת דיבור , מאוחזר המידע ממאגרי המידע ההקשריים הרלוונטיים , תוך סינכרונם של המחוללים " תקשורת - שפה " , " שכל " , " ניסיון " , " תנועה " , " חושניות " , " תכליתיות " ואחרים . כאשר איכותו של מחולל " זיכרון" ומחוללים אחרים נמוכה או פגומה , פעולות אחזור הידע יפגמו באיכות המחשבה ( רציפות - בהירות - אפקטיביות ) ובפעילויות פנימיות וחיצוניות אחרות . מקורות המחשבה הם בפעילויות שונות של המחוללים או באחזור מידע מסוים מאחד מסוגי מאגרי הזיכרון , בעיקר מידע הקשרי , ובהתאם לנסיבות . 108 להרחבה ראו : י ' עתי , תורת המחוללים , דברי הימים , תל - אביב – יפו , , 2011 עמ ' . 28

דברי הימים הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר