ב. מחשבה - יש ממשי אונטולוגי

עמוד:92

ב . מחשבה - יש ממשי אונטולוגי פעילות מחשבה היא התחוללות של רצף מידע מסוים - מסוג כלשהו או מנגזרת כלשהי - המלווה בפעילות פיזיולוגית כלשהי הנדרשת לחיותו ההולמת של היחיד במצבו במרחב . פעולת המחשבה מעלה או מורידה את פעילות אנרגיית חיות האנוש בגופנפשו . מחולל " הכרה - טהורה " מבקר ומווסת את אנרגיית החיות בסינכרון עם שאר המחוללים , " תקשורת - שפה " , " שכל " , " תנועה " ואחרים , לפעולה ממשית קונקרטית . המידע על עדכונם , תוך כדי משך בלתי פוסק של פעילות החיים עצמם . התחוללות ההכרה - תודעה של היחיד , פועלת ורוחשת בהיותה בהכרה מודעת או שאינה מודעת . המבנה הקיברנטי מאפשר הסבר לפעילותם של החושים ושל הרגשות , להיווצרותן ולפעילותן של תכונות אופי ולהתנהגותן בהדדיות עם הפעילויות הפיזיולוגיות המשתנות כך שהיחיד רוחש ומתחולל כהוויה אחת , רציפה , חיה ויחידנית , בעלת יכולת לתפיסת מציאות רציפה והולמת ומספקת לאדם פעילויות חיות . ההכרה האנושית שזורה בתפיסת המציאות . זוהי הכרה - תודעה אנושית אונטולוגית בהתהוות . המחוללים מסתנכרנים הדדית ביניהם בכל תנועה ותנועה במצבה במרחב . התופעה במרחב מורכבת מסך משתנה של פעילויות , של תנועות , ובייחוד במערכת חיה , אשר בה התנועתיות מורכבת , ניכרת , נראית . התרחשות התופעות היא אונטולוגית , ואין הבדל בין נפש לגוף או בין רוח לחומר . הנפש היא גוף , והגוף הוא נפש . גופנפש אחד בלבדי , " אחד " הרוחש ופועל במרחב . ל " התנהגות " של נפשגוף היחיד , לסוג של " רוח " היחיד יש " צורניות " , " שכל " , " תקשורת - שפה " , " ניסיון " ושאר האפיונים הרוחשים כתנועות התנהגותיות בדיבור , בתנועה , בצורה וכו ' , המאפיינים את היחיד הקונקרטי - סובייקטיבי באופן הולם ויחידני . הוא יודה , היא דבורה , אנכי הוא אני הוא עצמי .

דברי הימים הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר