5. הגדרות מחוללי אפיוני התנועה ומאגרי זיכרון

עמוד:83

" אופי " , " הנאה - כאב " , " היסטוגרפיה " ואחרים . המדע נמצא בעיצומו של תהליך למידת הגנום האנושי והחי . כבר נמצאו הקשרים גנטיים ברורים באפיוני תנועה רבים , ושינויים גנטיים המזהים ומראים תכונות ומחלות גנטיות רבות , אך עדיין לא הגענו לחקר המשמעויות הפועלות ולהבנת מהות היחסים , ההיקשים והשינויים הגנטיים הרוחשים . החי בכללותו נמצא בהתהוות מתמדת , תוך שינויים וצירופים גנטיים מתמידים , המתעצבים אל מול ובתוך המציאות המשתנה . כאשר משתבשת ה " תקשורת - שפה " בין המחוללים האמורים לבצע פעילות מסוימת , באיבר מסוים , או כאשר חל שיבוש כלשהו במערכת גופנפש , אזיי תרד אנרגיית החיות , והיחיד יוגדר חולה בפועל , בסוג כלשהו של מחלה או מוגבלויות לצירופיהן , ויזדקק לטיפול או לשינוי בתנאים בריאותיים - רפואיים . " חיים מסע אחד , יחיד , בזמן " 100 ומהכרח טבעו של האדם כתופעה סופית , תיחלש פעילות אנרגיית חיותו עקב ירידה באיכות המשולבת של מחולליו ובתפקודם ההולם , עד אשר לא יהיה באפשרותה של מרכבת חיים לתפקד כמערכת חיה , ונפשגוף האדם תהיה נטולת חיים , תתכלה ותתמזג כחומר - אנרגייה בהוויית המרחב הרוחש . כאשר מערכות תפקוד במרכבת חיים נפגעות באופן שלא ניתן לחדשן , כמו " זיכרון " , " היסטוגרפיה " , " כושר - בריאות" ו " צורניות " , או כאשר לא ניתן לשמר פעילות חיות מינימלית הנדרשת לקיומו של יחיד מסוים , אזיי הוא מת ומתכלה . אך כוונת הביאור להאיר את עינינו לאפשרויות וליכולות מופלאות הקיימות בהבנת המתודה של פעולות המחוללים בבריאותו ובאיכות גופנפשו של חיי האדם . אמנם הקונטרס מתייחס למהותו של אדם יחיד חי , אך הפלטפורמה מכילה אפיונים רבים המתאימים גם להבנת מבנה חיותה של קהילת בני - אדם או קהילת חיים מאותו מין וסוג של חי . 100 יסוד ה ' במפתח משנה הסדורה : ארץ תקווה , י ' עתי , דברי הימים , תל - אביב – יפו , , 2004 עמ ' . 18

דברי הימים הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר