5. הגדרות מחוללי אפיוני התנועה ומאגרי זיכרון

עמוד:80

במובן הגנרי . בתואר " טוב " אני כולל את מה שאני חש ( מרגיש ) בוודאות שהוא מועיל לי באותה עת . בתואר " רע " , לעומת זאת , אני כולל את מה שאני חש ( מרגיש ) בוודאות כי הוא גורע ממני כלשהו באותה עת . מרכבת חיים מזהה " מועיל לי " באופן שמוסיף לאנרגיית החיות שבי באותה עת , ומזהה " גורע ממני " באופן שמצמצם את אנרגיית החיות שבי באותה עת , כאמור : " היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע " . למשל , כולנו מכירים ויודעים שהחושים בספקטרום של " הנאה - כאב" הם סובייקטיביים - אישיים וייחודיים . יש אלו הטוענים , לתפיסתם , שאין חוקי טבע בדבר , אך תורת המחוללים מגדירה ומסבירה את אופן פעילותו של מחולל " הנאה - כאב " ליצירת ערך סובייקטיבי לפעילות חושית בפועל , באופן גנרי הזהה לכל יחיד חי . השוני והייחודיות בטעמים , על אף הדמיון בהם בין אנשים שונים , נובעים מכך שהמחוללים השונים , אפיוני התנועה , לא רק נמצאים בסינרגייה הדדית ייחודית זה עם זה לכל יחיד חי , אלא גם מכך שאיכותו ( Min - Max ) של המחולל הספציפי שונה מאדם לאדם . אמנם לכל יחיד חי יש אותם עשרים אפיוני חיים , מחוללים ופועלים גנרית באופן זהה להגשמת תכליתם , אך איכותם שונה מאדם למשנהו , כך שהאינטראקצייה בין עשרים האיכויות הייחודיות מאפשרת לאפיין אדם יחיד באופן ספציפי , כפי שבתורת הגנום הייחודיות כבר נמצאת באיכותו של כל אלל וגן . תופעה זו מאפשרת את ריבויי הייחודיות , וקיום ה "ייחוד ואיחוד בריבוי " . דהיינו : חיים של למעלה משמונה מיליארד בני - אדם שכל אחד ואחד הוא יחיד במהותו , מאפייני הנאתו ואושרו הם בעלי הגדרה ועוצמה סובייקטיביות פנימיות , והוא רוחש בהם בפועל אל מול חוויותיו וממדי אושרו - עיצבונו . 97 ורסייה לשפינוזה , ראו : אתיקה ( תרגם : י ' יובל ) , תל - אביב , 2003 חלק ד ' , הגדרות , 2 – 1 עמ ' . 282 98 בראשית ג , כב .

דברי הימים הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר