5. הגדרות מחוללי אפיוני התנועה ומאגרי זיכרון

עמוד:78

. 12 צורניות : המחולל מעבד הגדרות דינמיות של צורות , ממדים ודגם של פרטי , חלקי , איברי ויחסי הגופנפש , בהתאם למהותו , למינו ולמצבו במרחב . . 13 תנועה : המחולל יוצר התנעה לפעולה ומנווט את הפלטפורמה למקומה המרחבי החדש . . 14 כושר - בריאות : המחולל משמש בקר וסת של איכותם התפקודית - בריאותית של פרטי התנועות - פעולות , בחלקי ובאיברי היחיד החי לצירופיהם . . 15 אופי : מחולל את תכונות האופי המרובות , המשתנות והייחודיות , של היחיד בפועל , בהתאם למצבו ויחסיו במרחב , ומעבד ומווסת את התחוללותן של תכונות האופי ואת עוצמתן . . 16 הכרה טהורה : המחולל הוא מד איכותה המשוקללת , ההולמת , הסובייקטיבית והראלית של הפלטפורמה כולה , הפועל כמתג פעיל לתפיסה הולמת של הפעולות והתופעות באופן רציף ( מתג ההומיאוסטאזיס homeostasis switch - Min - Max - ) ולתפיסה טהורה במובן היותה הולמת את איכויותיהם הסובייקטיביות של המחוללים . . 17 תכליתיות : המחולל מתפקד כמערכת בקרה והפעלה קיברנטית להשלמה ולסיום פעילותם בפועל של כל סוגי התנועות - פעילויות . . 18 היסטוגרפיה : המחולל מעבד קיברנטית מידע היסטוגרפי של יחיד חי , מאיכויותיו הראשיתיות עד איכויותיו הראליות , תוך עדכונו למצבו ההולם בפועל במרחב ובזמן .

דברי הימים הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר