5. הגדרות מחוללי אפיוני התנועה ומאגרי זיכרון

עמוד:76

. 5 הגדרות מחוללי אפיוני התנועה ומאגרי זיכרון ההגדרות כאן הן כלליות . כאמור , כל המחוללים , כל 20 אפיוני תנועת החיים , מסונכרנים בהדדיות יחדיו ומתמירים את המידע הנמצא ביחס לתנועת חיים , להתחוללותה של תנועת חיים אחת הולמת , סובייקטיבית וקונקרטית לסביבתה ( אין הייררכייה במספור האפיונים , והסדר נקבע כאן בהתאם לחלוקה לעיל ) . . 1 שכל : המחולל מעבד תוצאות אפשריות לתנועות - פעולות לסוגיהן ולמיניהן עבור שאר המחוללים והפלטפורמה בכללותה . . 2 משמעות פועלת : מחולל אפשרויות לתנועות - פעולות הנובעות ממשמעות המידע התוצאתי , ההקשרי , היחסי , הסיבתי , ההיקשי , ושילובם על נגזרותיהם וצירופיהם , כאשר היחס אוחז אפשרויות פעולה ופעמים רק פעולה אחת בלבד . . 3 תבונה מעשית : מחולל תיאום ומתעל תנועות - פעולות בסדר דינמי , באופן היעיל והאפקטיבי ביותר , תוך סינכרון מידע קיברנטי נדרש לפעילות רציפה והולמת ( אופטימלית ) . . 4 ניסיון ( פנימי ) : מחולל תיאום - רצף של כל התנועות - פעולות הפנימיות - גשמיות , הכרתיות , מודעות ובלתי מודעות . . 5 הנאה - כאב : המחולל מעבד ומפעיל חוויית מידע חושי מתנועה - 93 להרחבה ראו : תורת המחוללים פרק רביעי . 94 להרחבה ראו : שם , עמ ' . 109

דברי הימים הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר