ג. מבנה מהותו של יחיד חי - מרכבת חיים. אפיוני התנועה - 20 אפיונים

עמוד:74

מסתנכרנים יחדיו לפעולה יחידנית סובייקטיבית , ומאפשרים ליחיד חי , לאדם , לחוות , לפעול ולחיות . להלן : מארג אפיוני התנועה המתחוללים במבנה הגנרי של יחיד חי כמרכבת חיים ( הסבר בהמשך ) : מבנה מהות גנרי קיברנטי של תנועה חיה ( מרכבת חיים — פלטפורמה גנרית G ( פלטפורמת נפשגוף ( תנועה - פעולה , אלל - גן - דנ " א ) אפיוני תנועה פעולה G מחוללים : אפיוני תנועה גנריים j משתנים יותר שכל משמעות פועלת תבונה מעשית ניסיון ( פנימי ) הנאה - כאב חושניות חומריות יכולות ניסיון ( חיצוני ) התנהגות i קבועים יותר הכרה טהורה תכליתיות היסטוגרפיה זיכרון אושר - עצב תקשורת - שפה צורניות כושר - בריאות תנועה אופי 90 היסטוגרפיה - מושג חדש המכיל את חוויית הניסיון הקונקרטית והסובייקטיבית של היחיד החי בהתאם למקומו ומצבו במרחב ( להבדיל מהיסטוריוגרפיה ) . להרחבה ראו : י ' עתי , תורת המחוללים : תורת המחוללים הגנרית במערכות חיות , תל - אביב – יפו , דברי הימים , . 2011 91 חומריות במובן של חומר - אנרגייה .

דברי הימים הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר