ג. מבנה מהותו של יחיד חי - מרכבת חיים. אפיוני התנועה - 20 אפיונים

עמוד:73

ג . מבנה מהותו של יחיד חי - מרכבת חיים . אפיוני התנועה 20 - אפיונים כמבואר בפרק השני לעיל , כל התנועות - תופעות הן התרחשות של " ייחוד ואיחוד בריבוי " . כל " יש " - בין שהוא גרגיר חול , בין שהוא כוכב או אדם - מורכב מאגד פעילויות של תנועות . לא קיימת הייררכייה בעולם התופעות , ואין מצב שבו קיים " יש " יחיד בעולם , במרחב , ללא התייחסות ל " יש " אחר כלשהו . באפיוני הפעולה קיים אפיון של " תקשורת - שפה " . כפי שהכבד כ - self - organization ( ייחודי ) מתקשר עם הלב , או מראה - עין עם תאי עצב או דם , כך גם היחיד הסובייקטיבי הוא חיה חברתית הזקוקה לתקשורת , לחברה ולקהילה ( בדומה לאריסטו ) לאישוש ממשות קיומה . לתפיסתי , יש לכל תנועה כ - 20 מאפייני פעולה כמו " הנאה - כאב " , " התנהגות " וכדומה , שמשתנים באיכותם מהר יותר ( להלן : משתנים יותר j ) ו " אושר - עצב " , " אופי " וכדומה , שאיכותם קבועה יותר אך עדיין משתנים ( להלן : קבועים יותר , ( i כאשר כל מאפייני הפעולה 89 להרחבה ראו : נספח ד ' . קיים חיכוך מתמיד בין האוניברסליות של הפלטפורמה הגנרית , מרכבת החיים של פעילות המחוללים , " עבודת הטבע " האובייקטיבית בהווה הנמשך , לבין ה " אני " הרציף ומשתנה , העצמי היחידני , הסובייקט החווה , הזמני והחולף . כל זאת עם חיכוך משותף עם הסביבה , הקהילה , בסובייקטיביות הקהילתית המשתנה האוחזת אותה . אמנם , ה " אני" היחידני הרציף מתרחש כאגד של תנועות בפלטפורמות גנריות של מחוללים , אך איכויות המחוללים על שילובם שונות מאדם לאדם , מחי לחי , תופעה המאפשרת את ייחודיותן של התופעות , היותן סובייקטים ייחודיים בחד - פעמיותם .

דברי הימים הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר