ב. איכויות סבייקטיביות. תרגום היחסים לפעולות

עמוד:72

אקסיומה א : כל הטבעה ראשיתית מכילה אפריורי עשרים מחוללים בעלי איכות ראשיתית מינימלית ואיכות מקסימלית - פוטנציאלית ( , ( Min - Max המאפשרים ליחיד חי את יכולת ההישרדות הגבוהה ביותר בהתאם למקורותיו ויחסיו במרחבו . אקסיומה ב : כל עשרים המחוללים , מבנה פלטפורמה גנרית זהה , מהווים יחידה אחת חיה באשר היא , הפועלת בהדדיות - דינמית קיברנטית אופטימלית , רצופה והולמת , מרמת מרכיבי המיתר , הקוואנט , מהאללים והגנים בכל תופעה ממשית ועד לאדם יחיד חי רוחש בהוויה . אקסיומה ג : לכל יחיד חי במינו וסוגו , יש הטבעה ראשיתית זהה ברכיביה ( 20 אפיונים ) , דומה בטבעה ( דרך פעילותה ) ושונה באיכויותיה ( , ( Min - Max ובכך ייחודיותה בנצח ( קיום הייחוד ואיחוד בריבוי ) . בפועל , כל " יש " מורכב מאגד של תנועות , אשר כל אחת מהן היא מרכבת חיים האוצרת בתוכה כ - 20 מחוללים המאפיינים אותה כתנועה קונקרטית , תנועת חיים . המחולל ממיר מידע גנרי מהיחס הרוחש בין " יש " אחד אל מול " יש " אחר , על - ידי התמרה של אותות המידע האנרגטי גנרי , יחסי - הקשרי ונגזרותיו , למידע יחסי - הקשרי קונקרטי - סובייקטיבי הנדרש לפעולה . המחוללים יכולים הן להתמיר אותות מידע , הן לפעול עם המידע הקיים והצבור כבר במאגרי הזיכרון , אך חלקם נשען יותר על מידע צבור וקיים , וחלקם על מידע מותמר וחדש , הכול בהתאם לפעולה ולמצבו של החי במרחב ( הרחבה בעניין זה תוכלו למצוא בהגדרות המלאות של המחוללים בתורת המחוללים בפרק רביעי ) . 87 הטבעה ראשיתית היא מצת החיות הקונקרטי בין הזרע לביצית ( מצת הזיגוטה ) . 88 להרחבה ראו : נספח ג ' : אונטולוגיה ונספח ד ' : תיאור סימבולי של רצף משך התופעה . A

דברי הימים הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר