ב. איכויות סבייקטיביות. תרגום היחסים לפעולות

עמוד:69

היחיד הוא בעל יכולת סיווג ערכי איכות כחלק פועל של התחוללות אפיוני התנועה בפלטפורמה הגנרית . תהליך זה של תרגום היחסים , המשמעויות והסימנים לפעילויות , רוחשות את חיות התופעה הקונקרטית , הוא עצם מהותה של מרכבת חיים . מכלול הפעילויות האלה מהווה את משך החיות . חיות בלתי פוסקת קיימת ורוחשת ברמות משתנות בין איבריו וחלקיו של היחיד , בינו לבין עצמו ובינו לבין סביבתו . חיות זו קיימת כל עוד קיימות פעילות וזרימת מידע בלתי פוסקות . רוב פעילויותיו של בן האנוש מתרחשות כשהוא אינו מודע להן הכרתית כלל . היחס בין כל הפעילויות המודעות של יחיד חי לכל פעילויותיו בכל רגע שואף לשברי אחוז קטנים ביותר , ולכן רוב הפעילויות מתבצעות באופן סינכרוני - סימביוטי באמצעות המחוללים בפלטפומות גנריות , המייצבות את חיותו של היחיד החי . כל עשרים המחוללים רוחשים בפלטפורמה גנרית , מרמת הקווארק , האלל והגן ועד למהותו הייחודית וההולמת של יחיד חי במצבו במרחב . כל יחיד חי פועל באותו מבנה גנרי דינמי : פלטפורמה גנרית - מרכבת חיים , אך עם איכויותיו הייחודיות ; כך שבפועל כל פרטי , איברי וחלקי איבריו נבנים ומתהווים , בנויים ופועלים מאותה איכות ייחודית הרוחשת במבנה הגנרי היוצרת את אחידותו ואת רצף ייחודיותו של היחיד החי , מלידתו למותו . השילוב הדינמי של אפיוני המחוללים הגנריים ואיכותם הסובייקטיבית - יחודית , מגדיר למעשה את מהותו ואת איכות חיותו של הגופנפש החי , הקונקרטי . 83 שילוב של אפיוני התנועה " הכרה טהורה " , " אושר - עצב " , " הנאה - כאב " מאפשר זיהוי של נסמני איכות בהתאם לאנרגיית החיות . להרחבה ראו בהמשך עמ ' . 74

דברי הימים הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר