א. אפיוני התנועה - מותאמים לסוג החי ולמינו

עמוד:67

המזוהות כדוממות לשילובן , קיים מבנה חיות גנרי דינמי . פלטפורמה גנרית המחוללת את היתכנותו והשתנותו של החומר , של ה " יש" האונטולוגי והכול בהתאם לאיכויות אפיוני התנועה המתחוללים במרכבת חיים . בפועל , כל עולם הדומם , הצומח והחי , רוחשים בהרמוניה במרחב אימננטי אחד בלתי ניתן להפרדה . מרכבת חיים , הפלטפורמה הגנרית , פועלת בכל מערכת חיים , והמדע כבר מזהה בימינו תהליכים ביולוגיים זהים גנרית ודומים למערכות אנוש . לבעלי חיים יש רגשות , הנאות , אופי והתנהגות ייחודיים המותאמים למציאותם בצורתם ובמצבם , כמו שמחה , שלווה , כעס , פחד , הנאה , כאב , בריאות , חיי חברה , זקנה , חולי ומוות . איכויות אפיוני התנועה של הפלטפורמה הגנרית בכללותה מותאמות לסוג החי ולמינו . קיימת התאמה בין יכולות ואיכויות הפלטפורמה לחי הספציפי , כדי להתאימו לסביבת חייו ובכך להגדיל את סיכויי הישרדותו . למשל , ללווייתן יכולות שמיעה למאות קילומטרים , ליתוש יכולות חישה לחום ולריח , לעטלף ולתנשמת יכולות ראיית לילה ייחודיות וכו ' . כל הידע הנדרש לחיותם נמצא בהטבעה הראשיתית של כל מין וסוג חי , עם יכולת התאמה לשינויים הולמים בסביבתם ובחברתם הטבעית . מרכבת חיים , המבנה הגנרי , מאפשרת הן את התרחשותם של תהליכים אבולוציוניים היוצרים שינויים גנטיים מהירים או אטיים , הכול בהתאם לתופעות , הן את יצירתם של מיני חיים חדשים שונים ואחרים . במציאות , מונחים כמו " בררה טבעית " , " החזק מנצח " אינם עומדים במבחן הזמן . הפלטפורמה הגנרית היא מרכבת חיים המחוללת את ה " תנועה - פעולה " החיה הקונקרטית - סובייקטיבית של אנרגייה - חומר על פי איכות אפיוניה . כל תנועה - פעולה אחת היא ייחודית וסופית ואין זהה לה בנצח מרחב התרחשות התופעות .

דברי הימים הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר