א. אפיוני התנועה - מותאמים לסוג החי ולמינו

עמוד:65

אופי חרדתי גבוה יותר , פעיל ופסימי ) קם ומטיח כעסיו בפניה בזעם ובעלבון צורב ( התנהגות אקטיבית , קשה ) . איכות ה " תנועה - פעולה" הקונקרטית היא המייחדת אותה מפעולה דומה של " יש " אחר . כמובן , זוהי רק דוגמה פשוטה למגוון איכויות האפיונים ופעולתם המשותפת , המאפשרת את השונות ואת הייחודיות של כל אחד מאתנו . כל " יש " אונטולוגי , החל בתנועת קוואנט , תת - חלקיק , וכלה ביצור חי , מורכב מאגד של פלטפורמות אנרגטיות ( " התנועה - פעולה" היא פלטפורמה אנרגטית או אגד של פלטפורמות ) , וכל פלטפורמה מכילה כ - 20 מחוללי אפיוני פעולה אנרגטיים בעלי איכויות סובייקטיביות . הפלטפורמה האנרגטית בוחרת ב " תנועה - פעולה" קונקרטית מתוך אפשרויות הפעולה הפוטנציאליות , ותוך סינכרון הדדי של כל המחוללים ביניהם , היא מתמירה את אפיוני ה " תנועה - פעולה " הסובייקטיביים לתנועה אחת קונקרטית . " הזהה " שבנו הוא אותו מנגנון המתמיר את ה " תנועה - פעולה " האפשרית לפעולה נבחרת אחת קונקרטית . מנגנון הפלטפורמה האנרגטית זהה בכולנו , אך הפלטפורמה עצמה שונה באיכותה הסובייקטיבית , היינו באיכות מחוללי מאפייני הפעולה , ואני מכנה אותה : פלטפורמה גנרית . אלו הן איכויות התנועה הסובייקטיביות המחוללות את ייחודה של ה " תנועה - תופעה " , את ייחודנו . אנו סוג מין החי , של מורכבות והתרחשות בלתי פוסקת בפעילויותינו בכל רגע ורגע , ובפעילויות משותפות ובלתי פוסקות עם אחרים יחד עם הטבע החי הרוחש במרחב ההווה . בן האנוש רוחש בפלטפורמות גנריות 78 פרדוקס " הזהה " שפיתחתי מניח שלכל " יש " , תנועה - תופעה , יש חוויות סובייקטיביות . הפרדוקס מוכיח שאין אפשרות לתנועות או לתופעות זהות . להרחבה ראו : נספח ב ' . 79 זהה באופן גנרי במבניות הפועלת שלו , שפת הטבע , אך לא באיכות יכולותיו . בממשות התופעות במרחב , הפלטפורמה טעונה באיכות כלשהי , לפחות של חומר - אנרגיה .

דברי הימים הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר