ד. עקרון הסופיות ועקרון הבחירה - מחוללי משך התופעות במציאות

עמוד:62

ד . עקרון הסופיות ועקרון הבחירה - מחוללי משך התופעות במציאות המרחב הוא מרחב של יחסים דינמיים ה " מכילים " מנעדי אפשרויות פעולה . מתוכם תיבחר " תנועה - פעולה " ( או אי - פעולה ) קונקרטית וסופית . בחירת ה " תנועה - תופעה " משנה את מערך היחסים במרחב ופותחת מנעד אפשרויות פעולה חדש . כל פעולה משנה את יחסי המרחב , ובכך נמשכת פעולת הבחירה בין אפשרויות חדשות לפעילות נמשכת ובלתי פוסקת . חוויית החירות קשורה לשינוי הבלתי פוסק ולסופיות התופעה . ללא הסופיות לא היו יכולים להיות שינוי או חירות בחירה . השילוב של מנעד אפשרויות פעולה ( עקרון חירות הבחירה ) ושל סופיותן של הפעולות ( עקרון הסופיות ) , מייצר את התנועה , את השינוי הבלתי פוסק במשך התרחשות התופעות , שינוי המניב שוב ושוב לידה ( " יש " ) ומוות ( " אין " ) לתופעות בהשתנותן הבלתי פוסקת . ניתן גם לחוות , לראות ולהבין את יפי סופיותן של התופעות ; הסבל והכאב סופיים , מתיקות אין - סופית וליטוף אין - סופי מאבדים את טעמם ואת איכותם . השילוב בין עקרון הסופיות לעקרון הבחירה הוא - הוא התנועה הנצחית , , Perpetuum Mobile של השינוי הבלתי פוסק במשך המציאות , במרחב התופעות , מרחב היחסים הפועלים . יחסים דינמיים אלו הם " משמעויות פועלות " , כאשר " משמעות " מוגדרת כיחס בין לפחות 2 " ישים " ( " אנחנו " ) אונטולוגיים , 75 זהו המשך ההומוגני שהפילוסוף אנרי ברגסון זיהה , אך לא ידע להסביר את אופן התרחשותו . להרחבה ראו : נספח א ' : מציאות , ונספח ד ' : תיאור סימבולי של רצף משך התופעה . A קיימת לו בחירה בין אפשרויות פעולה בהתאם למצבו במרחב . כך שלגביו המציאות היא אפשרית ולא הכרחית .

דברי הימים הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר