ג. המרחב האימננטי מלא ביחסים - אפשרויות פעולה

עמוד:61

פנימית של בחירה , שפה טבעית של חירות בחירה במודע או שלא במודע . המציאות אפשרית . נאמר , שאני " יש " אחד שנמצא ביחס עם " יש " אחר , " אנחנו " מתייחסים זה לזה . לכל אחד מאתנו , אני והאחר , יש אפשרויות שונות לפעול בהתאם ליחס הקיים בינינו . אחד בוחר מהאפשרויות שלו להתקרב ולחבק , ורעהו יכול לבחור מאפשרויותיו ביחס להירתע ולהסתגר . העקרון הוא שיש מנעד של אפשרויות פעולה הגלומות ביחס הרוחש בין ה " ישים " עצמם . מנעד האפשרויות לפעולה אמנם מוגבל באפשרויותיו בהתאם למצב במרחב , אך הוא מאפשר בחירה , גם אם היא נעשית באופן לא מודע . בחירת ה " תנועה - פעולה " משנה את מערך היחסים במרחב ופותחת מנעד חדש של אפשרויות פעולה . אם לכל אחד מ " אנחנו " אין אפשרות לפעולה אחת לפחות , אזיי אין משמעות , אין יחס , אין ממשות וקיום . חוקי הטבע הידועים לנו פועלים כאשר יש אפשרות רק ל " תנועה - פעולה " אחת הכרחית . חלות חוקי הטבע הידועים לנו היא מקרה פרטי בהתחוללות התופעות במרחב . התופעות רוחשות במרחב אפשרי שאיננו הכרחי . היחיד , ה - , self - organization מקיים את עצמו במגבלות סביבתו , אך עדיין 72 להרחבה בנושא " חירות הבחירה " ראו : י ' עתי , הגיונות אמסטרדמיים . תפיסתי את החירות שונה במהותה מהחירות ה " טהורה " של הובס , , Liberte פריצת כל הגבולות - לתפיסתו , חירות היא רצון אין - סופי של ה - , ego אך היחיד והקהילה מגדירים את גבולותיהם באופן תועלתני , רציונלי , חברתי . לעומת זאת , לתפיסתי , החירות היא תכונה במרחב של קיומם של אפשרויות פעולה ביחס הרוחש בין אני - אתה , בין פנים לאחר , בין הזהה לשונה . זוהי חירות טבעית הקיימת במרחב היחסים בהתאם למצב המתייחסים במרחב . זאת לא חירות אין - סופית אידאית הובסיאנית , כי אם חירות מוגבלת טבעית במרחב התופעות . 73 בחרתי שלא להרחיב כאן בהסבר על מגבלותיו של " עקרון הסיבתיות " כדי שאתמקד בנושא המאמר . להרחבה ולהסבר על " עקרון המשמעויות הפועלות " ראו : הערה 23 לעיל . 74 כפי שאמר הרמב " ם : " לגבי ההכרחי אין טוב ורע כלל , אלא יש שקר ואמת " , מורה נבוכים א , אוניברסיטת תל - אביב , פרק ב , עמ ' . 34

דברי הימים הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר