א. פתיחה - "במקום בו אתה עומד, שם כל העולמות"

עמוד:57

א . פתיחה - " במקום בו אתה עומד , שם כל העולמות" גרשם שלום מראה שבכל השיטות הקבליות השונות מתרחש "שילובם וזיקתם ההדדית של כל העולמות ודרגות המציאות המוכרים . הכול כלול בכול באורח מסתורי ועם זאת סדור ומדויק . אין לך דבר שאין בו מעמקים לאין - סוף , ואפשר לצפות באין - סופיות זו מכל נקודת ראות שהיא " . הוא ממשיך ומבאר מדבריו של ר ' משה קורדובירו ( הרמ " ק ) , שאמר וביאר כי העלייה לעולמות העליונים עד גבולות האין האלוהי , אינה כרוכה בעזיבת האדם את מקומו כי ' במקום שאתה עומד , שם כל העולמות ' . 64 י ' עתי , משלי חצר הנזיר עם כיפה זהובה , קשב לשירה , תל - אביב – יפו , , 2015 שיר ט . 65 גרשם שלום , פרקי יסוד בהבנת הקבלה וסמליה , ביאליק , ירושלים , , 1976 עמ ' . 117 , 116 66 שם , עמ ' . 117 " במקום שאתה עומד " , דהיינו בהווה , כאן עכשיו , נמצאים כול העולמות . . 3 מרחב אימננטי אין - סופי של יחסים בהווה הנמשך אמר לך : " בדמויות ורמזים ' בחלום אדבר בך ' בתמונות שאינן עוד מציאות שבשבת - זמן הווות כגחלי - רוח גדולה אחת לכל איך הטבע מחיה המשך הדבר אלוהים " ורסייה לבמדבר יב , ו

דברי הימים הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר