א. התנועה - סקירה

עמוד:52

א . התנועה - סקירה התופעה הסופית , המזהה עצמה כ " אני " , משתנה בכל רגע ורגע , אך עדיין אוחזת ותופסת עצמה כ " אני " יחידני רציף המתנהל בשיח , ביחסים , לא רק עם איבריו וחיים אחרים שמהווים אותו , אלא גם עם הסביבה והתופעות הרבות המשפיעות עליו ומתייחסות אליו . איך עולה בקנה אחד ההשתנות המתמדת של ה " תנועה - תופעה " עם התמדת התופעה כייחודית ( זיהוי עצמה כ " אני" ממשי ) וסופית ? מאחר שהדבר המאחד והמשותף לכל התופעות השונות הוא תנועה , המשכתי והעמקתי ברזולוציית ההתבוננות בה . פיזיקאים , כמו ניוטון , איינשטיין ובוהר , ייחסו לכוחות הפיזיקה ( כוח הכבידה וכו ' ) את מקור התנועה , תוך הישענות על עקרון הסיבתיות להסבר התנועה , וראו את התרחשות ה " תנועה - תופעה " כנעה על ציר זמן מעבר להווה ולעתיד בהסבר התרחשותה . אינני בא ל " החריב " עולם ישן . כוחות הפיזיקה אכן פועלים ומשפיעים , אך אינם מספקים הסבר מספק על דרך התחוללותה של התנועה ואפיוניה . תתי החלקיקים המהווים את האטום היחידני , נעים במרחבם ללא התייחסות ברורה ומובנת לכוח הכבידה . פעמים חלקיקים אלו מתנהגים כגל נע ופעמים 57 לתפיסתי , אין הבדל בין נפש לגוף , אחד הם . אין התרחשות תאולוגית בהתחוללות האדם . התרחשות התופעות בכללותה היא אונטולוגית , ואין בה להפחית בערכה של התרחשות אפיסטמולוגית , אתית או אומנותית - יצירתית . אין ברצוני להרחיב כאן בעניינים אלו . להרחבה על דרך התחוללותו של ה " אני " יחידני רציף ( self - organization ) במרחב האימננטי ליחסים פועלים , ראו בהמשך וכן בספריי הגיונות אמסטרדמיים , תל - אביב – יפו , דברי הימים , , 2013 ותורת המחוללים : תורת המחוללים הגנרית למערכות חיות , תל - אביב – יפו , דברי הימים , . 2011 . 2 האפיונים והאיכויות של התנועה פעולה - ייחוד התופעה תוך כדי השתנותה המתמדת

דברי הימים הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר