5. חולשות התפיסה הקיימת, המחיר שמשלמים הפרט והקהילה והצורך לתפיסת מציאות אחרת

עמוד:42

שורש תפיסת " טוב " ו " רע " מונח כבר בראשית הטקסט התנ " כי : "ועץ החיים בתוך הגן , ועץ הדעת טוב ורע " . עוד מלפני אכילת פרי עץ הדעת פעלו והתחוללו חיים ממשיים השלובים בידיעת הטוב והרע , אך תפיסת הטוב והרע הייתה שונה ואחרת מהתפיסה שלאחר האכילה , כפי שאראה בהמשך . מאותה העת , בן האנוש מחפש את דרכו לגאולתו - מ " בני - האלהים " ו " הנפלים " לנח ; לאחר מכן לאברהם ולאחריו משה הנביא , משחרר העבדים העברים הנושאים בתודעתם שעבוד הצרוב עמוק ובחוזקה בתפיסה הייררכית - דואלית סיבתית , תפיסת עבד למלך - אל . לכן המהפכן , המנהיג הנבואי משה , מציב להם באותות ומופתים את מושגי ה " טוב " כציות ויישום רצון האל , במחשבה ובמעשה כאחד . משה כשליח האל מבטיח לעבדים הישראלים " טוב " עליון : " אם בחקתי תלכו ואת מצו תי תשמרו ועשיתם אתם . ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו . והשיג לכם דיש את בציר ובציר ישיג את זרע ואכלתם לחמכם לשבע וישבתם לבטח בארצכם . ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד והשבתי חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבר בארצכם " , ולעומת זאת , " רע " עליון : " ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצו ת האלה . ואם בחקתי תמאסו ואם את משפטי תגעל נפשכם לבלתי עשות את כל מצו תי להפרכם את בריתי . אף אני אעשה זאת לכם והפקדתי עליכם בהלה את השחפת ואת הקדחת מכלות עינים ומדיבת נפש וזרעתם לריק זרעכם ואכלהו איביכם . ונתתי פני בכם ונגפתם לפני איביכם ורדו בכם שנאיכם ונסתם " . על פי תפיסת הקבלה , ה " טוב " וה " רע " הוכנסו לתוך עולם הבריאה האלוהי המתגלגל ומשתלשל לעולם היצירה אלי עולם העשייה , הוא עולם מלכות הממשות הטובל בקליפות הלא טהורות אשר בהן 41 בראשית ו , ב - ד . 42 ויקרא כו , ג . 43 שם כו , יד .

דברי הימים הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר