5. חולשות התפיסה הקיימת, המחיר שמשלמים הפרט והקהילה והצורך לתפיסת מציאות אחרת

עמוד:40

. 5 חולשות התפיסה הקיימת , המחיר שמשלמים הפרט והקהילה והצורך לתפיסת מציאות אחרת בתפיסה הקבלית התרחשות היחיד החי וייחוד האדם ( self , self - organization , singularity ) באופן הולם היא התחוללות מורכבת , מבדלת , הייררכית ומכבידה בהתרחשות חייו . מחד גיסא , היא מעניקה לו חיבור והשפעה , לנוכח הכוחות האלוהיים ( ניצוצות אלוהיות ) , אל מול סביבתו ובתפיסת עצמו עד כדי הגשמה - הבטחה תאולוגית - מיסטית של מימוש " ייעודו " וגאולתו ממאבק נמשך של סבל הקיום ומאמץ להידבקות ולאחדות עם האור האלוהי . מאידך גיסא , מענישה ומשעבדת את נפשו וגופו להתגלגל בעולם שנתפס כקליפות , עולם של תערובת טוב ורע , תפל , חשוך , מאיים ומפחיד . מאחר שהיחיד חפץ להבין את פשר עצמו ואת התופעות סביבו כדי להעלות עצמו בסולם אושרו , אזיי קל לו יותר לקבל ולאמץ את התפיסה הקבלית , שהרי היא מעניקה לו " עוגן " ותקווה תוך הסרת האחריות האישית על אופן התחוללות חייו בפועל בקהילה . שאלת האחריות הקיימת בתפיסה הקבלית הנוכחית טוענת שהאדם אחראי למעשיו וביכולתו להשפיע על ההתרחשות האלוהית ומכאן על תהליך תיקון אסכטולוגי היסטורי ולתת דין על מעשיו , ועם זה , שהרשות האלוהית היא ראשית הסיבות ועילת העילות , המקור להשתלשלות האלוהית , ולמעשה הדברים נקבעים ונקבעו כבר מלכתחילה ( דהרמה בבודהיזם ) , ועדיין ייתן דין על מעשיו . כפי שכבר אמר רבי עקיבא : " הכול צפוי והרשות נתונה " , והרמב " ם בפרשנותו אימץ את ההשקפה שהרשות נתונה ואין אנו תופסים את מעשי האל מלכתחילה . ועדיין התפיסה הדתית - קבלית המסורתית מצמצמת ופעמים מעקרת את 37 מסכת אבות ג , טו .

דברי הימים הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר