5. חולשות התפיסה הקיימת, המחיר שמשלמים הפרט והקהילה והצורך לתפיסת מציאות אחרת

עמוד:48

גרשם שלום מתאר התנסויות מיסטיות " הניתנות להתפרש , גם על - ידי בעלי החוויה עצמם , מתוך עצמן וטבען , ללא זיקה כלשהי לשום סמכות דתית ... ואין זו אלא הסמכות של שלב - ההתפתחות הבא של התודעה האנושית " שגרשם שלום רואה , מצפה וקורא לשינוי רדיקלי בתפיסה הקבלית של המציאות או תפיסה חדשה בהתפתחות ההכרה האנושית שמכילה ומאפשרת בתוכה חוויות מיסטיות בעלות תוקף וסמכות . בתפיסת המציאות החדשה שאני קורא לה , על אף שהיא תפיסה מציאות אקזיסטנציאלית - אונטולוגית בעיקרה , עדיין אפשר לחוות חוויה מיסטית דרכה . החוויה איננה , מחד גיסא , נשענת על סמכות פרשנית מאשרת טרנסצנדטאלית , ומאידך גיסא , מתרחשת בפועל כחוויה טרנסצנדנטית בתוך וכחלק בהתרחשות הממשות , בעשייה בפועל , מסמכות פרשנית חדשה ועכשווית של הטקסט התנ " כי כפי שיוסבר בהמשך . 55 גרשם שלום , פרקי יסוד בהבנת הקבלה וסמליה , ביאליק , ירושלים , , 1976 עמ ' . 22 - 21

דברי הימים הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר